DOMY S HISTORIÍ

Gymnázium, tehdy ještě Spolkové reálné gymnázium Matice opavské, bylo založeno v roce 1946 a o rok později bylo pověřeno Ministerstvem školství péčí o žáky nadané v matematice. Od roku 1978 se budova honosí jménem slavného matematika a astronoma Mikuláše Koperníka.
Své matematické zaměření si gymnázium uchovalo až do dnešní doby. Ve svých studentech rozvíjí všeobecné vzdělání, ale také humanitní a přírodovědné vědomosti.

Snímky zachycují bílovecké gymnázium na ulici 17. Listopadu okolo roku 1905 a jeho nynější podobu.

Zdroj: Procházka starým Bílovecm, Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci