Kdo nezná Heřmanice u Polomi a náhodou se tam dostane, zůstane zřejmě stát jako „v Jiříkově vidění". Nedaleko centra obce stojí totiž budova školy. A nejde o objekt ledasjaký, jedná se o několik spojených budov, které jsou dominantou tohoto místa. Vždyť v budově bylo jedenáct tříd, třináct kabinetů, dva byty, kuchyň s jídelnou, sociální zařízení, tělocvična, kotelna a další místnosti. K tomu patří zahrada a hřiště.

„Heřmanice byly kdysi napůl německé. Byli tady osvícení sedláci a tak tady vznikla první měšťanka hned po první válce. Tehdy ještě byly v Novém Jičíně a Hranicích. Nebyla tady ale budova pro tu měšťanku a vyučovalo se u sedláků," připomněl minulost školství v obci Antonín Dorazil, předseda místního osadního výboru.

V obci prý bylo dobré soužití s Němci a české rodiny byly často i spřízněné s německými, navíc už na počátku první republiky chodily do školy v Heřmanicích děti z okolí. Podle Antonína Dorazila tehdy dnešní Heřmanice se 133 obyvateli byly tenkrát bohatou vesnicí a měly asi 350 obyvatel. Proto se lidé snažili, aby postavili školní budovu. „Češi založili matici a podařilo se jim tady menšinovou školu postavit. Menšinové školy za první republiky patřily ze zákona státu, takže ten to financoval. Byly tady tři školní budovy, stará německá škola, později si Němci postavili další školu, ale provozovali ji jen asi dva roky. A když přišel Hitler, zabrali tuto školu. Po válce se v ní začalo učit znovu. Jezdily tady děti z Hranických Louček, z Polomi, z Blahutovic, z Polouvsí, z Dubu a chodily tady místní děti," pokračoval Antonín Dorazil.´

Původní menšinová škola byla do dnešní podoby rozšířena v roce 1931, což dokládá letopočet vyrytý v kameni u hlavního vchodu. Jako devítiletka fungovala až do 1. září 1973 a navštěvoval ji i Antonín Dorazil. Ve škole zůstaly ještě dvě třídy pro 1. až 5. ročník do roku 1979, v září téhož roku i ony přesídlily do nové školy ve Starém Jičíně. Nevyužívanou budovu dostala v roce 1997 do majetku obec Starý Jičín, ale osud objektu byl stále nejasný.

Budova bývalé základní školy je dominantou Heřmanic u Polomi.

Až v roce 2010 obec nechala vypracovat projekt využitelnosti. „Měl tři varianty, předělání na objekt pro seniory, na objekt pro bydlení, nebo zbourat," uvedl starosta Starého Jičína Rudolf Hrnčíř. Obec se snažila sehnat dotace, ale neuspěla, a tak se rozhodla nemovitost prodat. Ta se objevila v nabídce realitní kanceláře za 6,2 milionu korun, na což nikdo nereagoval. „Po dvou kolech neúspěšné aukce, kdy jsme se dostali na pět set tisíc korun, projevila zájem o koupi fyzická osoba," naznačil starosta Hrnčíř a doplnil, že nový majitel zaplatil za nemovitosti 330 tisíc korun a obec mu dala také studii využitelnosti. „Nový majitel tvrdí, že zajistí prostředky na objekt pro seniory. Těchto míst je pořád nedostatek," naznačil možné budoucí využití starosta Starého Jičína. S tím by podle Antonína Dorazila většina obyvatel Heřmanic u Polomi souhlasila. „Ať je tady cokoliv, jen ať to není na úkor zhoršení života místních lidí," uzavřel.