Starosta Frenštátu pod Radhoštěm Jan Rejman sdělil, že předchozí rada města sice v srpnu 2022 zvýšila sazby nájemného u nově uzavíraných smluv o nájmu bytu a změnu sjednané sazby po skončení nájmu bytu na dobu určitou a následného uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou či neurčitou, toto zvýšení sazby vychází z ceny znaleckého posudku z roku 2019.

„Je třeba říci, že je hluboce pod cenou tržních nájmů, které se dnes pohybují v rozmezí obvykle 160 – 200 korun za metr čtvereční. Město pronajímá byty v rámci ekonomické činnosti a musí postupovat jako řádný hospodář. Nastavení nájemného v bytech musí být dle zákona o obcích udržitelné pro město, aby mohlo o majetek pečovat jako řádný hospodář a zajišťovat opravy bytů prostřednictvím bytového fondu. Musí se skloubit jak zásada hospodárnosti, tak zásada uspokojování potřeb bydlení,“ uvedl Jan Rejman.

Podle starosty jsou otázky bytové problematiky pro město Frenštát pod Radhoštěm prioritou. „Například v červnu letošního roku byla jmenována pracovní skupina, která se bytovou problematikou i otázkami navýšení nájemného u smluv na dobu určitou velmi intenzivně zabývala. Předchozí rada města však nereflektovala stanovisko členů této pracovní skupiny. Tím bylo nastavit podmínky nájmu včetně cen vždy na začátku nájemního vztahu a tyto podmínky zachovat i v případě prodlužování smluv pro další období.

Rada města schválila výši sazeb nájemného

Rada města schválila výši sazeb nájemného v rozmezí 54 až 110 korun za metr čtvereční. Z mého pohledu bylo toto rozhodnutí velmi nešťastné a my se v nejbližší době budeme aktivně tímto tématem zabývat, abychom našli kompromis jak pro nájemníky, tak pro naše město. Již nyní máme několik návrhů na úpravu daného stavu, ale je potřeba to probrat s odborníky a najít způsob, jak ho v krátké době aplikovat,“ doplnil Jan Rejman.

Frenštátský starosta ve výčtu negativ vyzdvihl alespoň jedno pozitivum, a to, že letos město uhradilo poslední splátku úvěru na rekonstrukci kulturního domu. „Z bytového fondu tak již nebudou dále odčerpávány tyto prostředky a budeme je plně využívat nejen do nezbytných oprav, ale hlavně do energeticky úsporných investic v součinnosti s efektivním čerpáním dotací,“ uzavřel Jan Rejman.

Město Frenštát pod Radhoštěm má ve svém vlastnictví 899 bytů. Poslední zvýšení nájemného u obecních bytů ve Frenštátě pod Radhoštěm před letošním rokem bylo v únoru 2019 o dvacet procent.