DOMY S HISTORIÍ

V prostoru dnešních Janáčkových sadů v Novém Jičíně se v minulosti nacházel jeden z novojičínských hřbitovů. Protože byl založen v první polovině 16. století, jednalo se o druhé nejstarší pohřebiště ve městě.

Existence hřbitova byla v dobách minulých neodmyslitelně spjata s přítomností kostnice. Nejinak tomu bylo také v případě Janáčkových sadů. Takzvaná márnice byla, podle dodnes dochovaného nápisu na podokenní římse objektu, postavena v roce 1757 Antonínem Josefem Rösnerem. „V témže roce byl hřbitov rozšířen do plochy areálu dnešního parku,“ uvedl Radek Polách z Muzea Novojičínska.

Podle informací Polácha měla původní kostnice obdélníkový půdorys, který kryla sedlová šindelová střecha. „Objekt byl rovněž opatřen menší vížkou se zvonicí,“ popsal tehdejší vzhled kostnice Polách s tím, že napravo od hlavního vstupu se navíc nacházel velký železný kříž s motivem ukřižovaného Krista. „Ten byl realizován jako malba na železném plechu,“ prozradil pracovník Muzea Novojičínska.

Poláchem popsaný původní vzhled si novojičínská kostnice neudržela moc dlouho. Již v roce 1879 byla totiž přestavěna, a to z toho důvodu, že právě v tomto roce byl ukončen provoz hřbitova a areál začal sloužit jako městský park. Kostnice byla zmenšena a zůstala pouze její vstupní část s kamenným portálem. Přes změny, kterými si objekt prošel, však návštěvníkům dnešního parku sloužit nepřestal. „Architektonicky zredukovaná budova kostnice v Janáčkových sadech dodnes slouží jako kaple a je symbolickou připomínkou místa posledního odpočinku mnoha novojických občanů,“ dodal na závěr Polách.