Ty jsou už dlouho „průjezdní“ obcí, a tak i já jsem je doposud znal jen z hlavní silnice, po které jezdívám mezi Novým Jičínem a Frenštátem pod Radhoštěm.

Vždycky, když tudy projíždím, promítají se mi v hlavě obrázky z posledního červnového týdne roku 2009. Auto zapasované pod mostem v toku řeky Jičínky, dům po rekonstrukci, u nějž chybí kus stěny, další dům s dírou v cihlové zdi, potrhaný asfalt na silnicích a všude samé kmeny, větve, mezi tím kusy nábytku a další věci, které rozvodněná Jičínka vynesla z domácností a nesla tak dlouho, dokud se někde nezachytily. Ještě dlouho poté byla na mnoha domech vidět omlácená omítka do výše, kam při povodňové vlně dosáhla hladina Jičínky.

Obec Životice u Nového Jičína leží v údolí obklopená kopci.Obec Životice u Nového Jičína leží v údolí obklopená kopci.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Jak říká starosta Životic u Nového Jičína Pavel Hasalík, dnes by návštěvník obce nepoznal, jakou hrůzu mají místní obyvatelé za sebou. O tom, kolik práce se v obci po povodních udělalo se přesvědčuji na vlastní oči při procházení obcí. Hodně se mi líbí sportovní areál s objektem šaten, pódiem a mnoha prvky určenými ať už ke cvičení, tak pro děti ke hraní.

Starosta Životic u Nového Jičína Pavel Hasalík.
Dnes už se nepozná, že nás postihla ničivá povodeň, říká starosta Životic u NJ

Skupinka lidí právě dělá pořádek po pracích u kostela. Schodiště vypadá jako nové, zcela jistě jsou nové schránky na urny a urnové hroby vedle kostela. Pavel Hasalík mi říká, že se obci tímto způsobem podařilo ušetřit poměrně hodně míst na hřbitově, který leží nad kostelem. „V minulosti jsme předpokládali, že budeme muset upravit územní plán, aby mohlo dojít k rozšíření hřbitova. Takto jsme ušetřili zhruba sto třicet míst, neboť do kolumbária mohou občané ukládat po čtyřech až šesti schránkách. I když je to trochu generační problém, protože zatím jsou lidé ještě zvyklí pochovávat do země. Ale doba, kdy se bude využívat více schránek, přijde,“ myslí si starosta.

Nad hřbitovem nalevo je kolonie „povodňových“ domků, v nichž bydlí ti, kteří v roce 2009 přišli o střechy nad hlavou. Pod nimi jsou základní škola a mateřská škola a nové multifunkční hřiště.

Heřmánky jsou malebná obec v údolí mezi kopci.
Heřmánky jsou poklidná obec s nebezpečnou silnicí

Starosta Hasalík dodává, že tady by mohlo vzniknout jakési centrum obce, neboť ta žádné centrum doposud nemá. Mezi silnicí a hřištěm totiž stojí starý dům, číslo popisné 2, v němž kdysi bývala tereziánská škola. „Budovu jsme zakoupili asi před dvěma roky jako rodinný dům od tehdejšího vlastníka. Nyní se z něj snažíme udělat nový obecní úřad. Máme zpracovanou projektovou dokumentaci. Očekávám, že v lednu budeme mít ukončené výběrové řízení. Chceme do toho jít. I když to bude to ale dost nákladná akce,“ přibližuje Pavel Hasalík záměr obce.

Bývalá tereziánská škola, kam chtějí Životice přemístit svůj obecní úřad.Bývalá tereziánská škola, kam chtějí Životice přemístit svůj obecní úřad.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Doplňuje, že by chtěli zachovat ráz objektu s tím, že do něj vybudují bezbariérový vstup. „Stávající úřad je takový multifunkční, dole je prodejna, jedna kancelář, v patře je druhá kancelář. Po přestěhování úřadu by ten objekt mohl sloužit možná pro startovací byty, to ale rozhodnou zastupitelé. „Nový úřad bychom, směřovali do přirozeného centra, kde je škola, školka, kostel, fara. Obec je průjezdná, takže tu není kde udělat nějaké náměstíčko,“ vysvětlil Pavel Hasalík.

Kostel sv. Jana Křtitele je chloubou Velkých Albrechtic.
Velké Albrechtice mají trápení s Bílovkou a slibné plány do budoucna

Představuji si, jak by to tady mohlo vypadat, po chvíli se vydávám na horní konec obce a pak až ke skládce, kam se vozí odpad z celého novojičínského okresu. Stihnu také vystoupat na jeden z kopců, kterými jsou celé Životice u Nového Jičína obklopené. Kdo to nezkusil, neuvěří, jak je tady hezky.

Základní škola v Životicích u Nového Jičína má pět ročníků, hned vedle ní je školkaZákladní škola v Životicích u Nového Jičína má pět ročníků, hned vedle ní je školkaZdroj: Deník/Ivan Pavelek

Školáci mají k dispozici nové hřiště

Základní škola v Životicích u Nového Jičína je dvoutřídní s pěti ročníky. Její součástí je rovněž mateřská škola ve vedlejší budově a také školní družina a školní jídelna. U školy je také velká zahrada s dětskými prvky.

Budova základní školy číslo pochází z roku 1890. Byla původně německá. Česká jednotřídní menšinová škola tenkrát byla umístěná v soukromém statku, kde v současné době sídlí podnik Mazeta. V březnu 1933 začala stavba nové české obecné a mateřské školy, který dnes slouží jako mateřská škola.

Škola několikrát prošla modernizací. Zatím posledním počinem ke zkvalitnění školní výuky, a také života v obci byla výstavba multifunkčního hřiště u základní školy. „Děti nám chodily ze základní školy na fotbalové hřiště, což vzhledem k tomu, že je na území obce skládka a jezdí tudy mnoho automobilů, bylo nebezpečné. Hřiště jsme přizpůsobili tomu, aby ho mohli využívat i lidé zvenčí, také děti tam mohou chodit i po vyučování,“ uvedl starosta Životic u Nového Jičína Pavel Hasalík.

Kromě výuky se žáci účastní i různých akcí, v tomto školním roce už to například byla návštěva Planetária v Ostravě nebo pouštění draků.

Obec Životice u Nového Jičína leží v údolí obklopená kopci.Obec Životice u Nového Jičína leží v údolí obklopená kopci.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

K novým občánkům je obec štědrá

Také v letošním roce uspořádali v Životicích u Nového Jičína vítání občánků. Kvůli protiepidemickcým nařízením každá rodina předstoupila před starostu, místostarostu a členy kulturního výboru samostatně, akce se uskutečnila bez doprovodého proramu. Přesto se vše odehrálo v příjemné atmosféře. Každé dítě dostalo přívěsek na řetízek s počátečním písmenkem svého jména, maminky dostaly růži a každá rodina dostala finanční dar ve výši pěti tisíc korun. Malý dáreček z papíru připravily děti ze školy, každá rodina si navíc odnesla pamětní list a videozáznam zpracovaný studiem Sněženka. Rodiče se podepsali do pamětní knihy pro vítání občánků.

Obec Životice u Nového Jičína leží v údolí obklopená kopci.Obec Životice u Nového Jičína leží v údolí obklopená kopci.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Najde se ještě větší strom?

Letos na jaře vyhlásili v Životicích u Nového Jičína soutěž o nejstatnější strom v katastru obce. Do soutěže se přihlásili tři účastníci, kteří zaslali potřebné údaje ke stromu, který považovali za největší
ve svém okolí. V seznamu se tak objevily dub s obvodem kmene 408 centimetrů, buk s obvodem kmene 367 centimetrů a dub s obvodem kmene 275 centimetrů. Organizátoři konstatovali, že do soutěže nebyly zaslány údaje o žádném javoru, jasanu nebo lípě, které jsou známé svou mohutností. Všichni soutěžící obdrželi poukázku na nákup v obchodě UNI HOBBY.

Z historie Životic u Nového Jičína

Životice u Nového Jičína.Životice u Nového Jičína.Zdroj: archiv obceŽivotice u Nového Jičína jsou od 1. ledna 1993 samostatnou obcí, od roku 1975 byly totiž součástí Nového Jičína.

Obec je položená 332 metrů nad mořem v údolí, kterou obklopují ze severovýchodu hora Jedle (546 m n. m.) a z jihu pak Mořkovská hora (429 m n. m.). Údolím protéká řeka Jičínka, podél které jsou rozloženy v délce 3 km rodinné domy. Svůj název dostaly od osobního jména „Žibota“.

Životice patřily mezi pohorské vesnice, které byly až do třicetileté války české. První písemná zmínka pochází z roku 1399. Náležely od roku 1411 ke štramberskému panství a od roku 1558 až do zániku feudalismu k novojičinskému panství. První zmínku o fojtovi nacházíme až v roce 1516.

Stanislav Hošák provozuje hřebčín v Životicích u Nového Jičína již třináct let.
O zájemce o jezdectví nemají v životickém hřebčíně nouzi

Životice jsou známy jako první vesnice, která se roku 1523 vyplatila z roboty a svou svobodu si uhájila až do třicetileté války. Fara se zde připomíná k roku 1337, okolo roku 1560 se stala luterskou, za třicetileté války zanikla a obnovena byla roku 1689. V 17. století se obec poněmčovala.

Za zmínku stojí i to, že součásti obce byla i obec Zdislavice, která se nacházela v dolině mezi horami Jedlí a Hlásnicí, a pravděpodobně zanikla živelnou pohromou.

V obci byla škola, která byla při povodni v roce 1760 stržena. Nedaleko ni zásluhou Tereziánské akademie byla vybudována nová budova, ve které se začalo učit roku 1821. Kromě německé školy zde existovala od roku 1919 také česká menšinová škola. Za okupace se Životice staly součástí Německa. Osvobozeny byly sovětskou armádou 6. a 7. května 1945.

K Bravanticím neodmyslitelně patří kostel svatého Valentina.
Bravantice? Klidná obec s velkým potenciálem

Obec je celoplošně plynofikována, jsou položeny rozvody kabelové televize a internetu, vodovodu i kanalizace. Dnes zde žije 662 obyvatel.

Slavní rodáci

Kateřina rozená Pudemská (1703-1798) - exulantka, která odešla v roce 1725 do Ochranova, aby se připojila k Moravské církvi. Se svými manžely prožila na misiích téměř dobrodružný život. V Herrnhutu se brzy provdala za Friedricha Riedla, který z Životic emigroval už v roce 1723. Zemřel v roce 1735 na misii v americkém Savannah (Georgie). Druhý manžel Kateřiny, Petr Rosa, byl rovněž misionářem. Zemřel v roce 1740 taktéž v americkém Germantownu (Pensylvánie). Třetí manžel Johann Michael Huber zahynul v roce 1747 na moři při cestě na ostrov Svatého Tomáše. Kateřina zastávala mnoho funkcí v Bethlehemu a Nazarethu, kde od roku 1736 až do své smrti misijně působila mezi indiány.

Obec Životice u Nového Jičína leží v údolí obklopená kopci.Obec Životice u Nového Jičína leží v údolí obklopená kopci.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Zajímavost

Počátkem 18. století žila v životických lesích Gajduškova loupežnická rota, která naháněla hrůzu celému okolí. I když byl Gajdušek s několika svými přívrženci roku 1719 v Novém Jičíně popraven, někteří zbylí zbojníci až do roku 1736 znepokojovali stále tento kraj. V roce 1898 se našlo v Životicích při kopání u jedné stoleté lípy na statku 92 kusů zlatých uherských dukátů z 15. a 16. století. Majitel statku – rychtář je rozdal chudým rodinám.

Zdroj: www.zivoticeunj.cz

Chrám sv. Jana Křtitele, chlouba Životic u Nového Jičína.Chrám sv. Jana Křtitele, chlouba Životic u Nového Jičína.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Tip na výlet

K chrámu sv. Jana Křtitele

Na místě původního dřevěného kostela sv. Jana z roku 1451, který v roce 1898 zcela shořel, byl postaven kostel nový – zděný. Z tohoto období se zachoval dřevěný oltář, jehož vznik se datuje k roku 1482 a v současnosti je uložen v Moravské galerii v Brně. V roce 1902 byl vystavěn nový zděný chrám sv. Jana Křtitele.