Situace kolem Mateřské školy v Hladkých Životicích, která doslova rozdělila obec na dva tábory, vyvrcholila peticí a jejím veřejným projednáním na zasedání zastupitelstva. Signatáři petice se zastávali dvou učitelek. Jak uvádějí v petici: „Zmíněné učitelky ve snaze poukázat pokojnou cestou a lidským přístupem na nesrovnalosti v hospodaření mateřské školy se setkaly s nepochopením ředitelky mateřské školy.“

Z vyjádření některých aktérů na samotném zasedání zastupitelstva, i z písemných materiálů, které se v průběhu kauzy objevily, je zřejmé, že učitelky upozornily na to, že z peněz školky se kupovaly věci, které školka pro svůj provoz nutně nepotřebuje a které se navíc v budově školky nenacházejí. To se objevilo i v zápisu z porady, na níž byly loni v únoru kromě starosty Petržely přítomny také obě učitelky a ředitelka školky Ivana Kocmichová.

Jedna z učitelek nakonec dostala vytýkací dopis, se zdůvodněním, že stále šířila po obci výše uvedené informace a ve stejném duchu hovořila i se starostou. K poslednímu lednu 2010, z důvodu zpracování roční závěrky, ředitelka školky Ivana Kocmichová ukončila spolupráci také s externí účetní Pavlou Sikorovou.

Ve vedení účetnictví chyby nebyly

A právě té se dotklo vyjádření starosty na nedávném na veřejném zasedání zastupitelstva, když četl závěry kontrolní komise po kontrole hospodaření ve školce. Starosta totiž prohlásil, že komise v mateřské školce shledala nesrovnalosti ve vedení účetnictví. „Proti tomu se musím ohradit. Nesrovnalosti byly mezi účetnictvím a skutečným stavem nakoupeného zboží v mateřské škole. Mnou vedené účetnictví je bez chyb. Za celých šest let mi nevytkly ani školní inspekce ani jiné kontrolní orgány jediný problém, což je snadno doložitelné,“ hájí se Pavla Sikorová.

Ta také považuje za účelové prohlášení ředitelky na zasedání zastupitelstva, že k ukončení spolupráce ji vedla údajná dlouhodobá nedůvěra. „Ještě v březnu jsme normálně spolupracovaly. V dubnu, kdy už běžela ona kauza, vůči které jsem se donedávna stavěla absolutně nestranně, už ale navrhla ukončení spolupráce. Důvodem, který tehdy uvedla, byla údajně uvolněná kapacita u organizace, kde to pro ni bude časově a organizačně výhodnější, a že to není nic proti mé osobě, protože všechny kontroly mnou vedeného účetnictví dopadly výborně,“ tvrdí Pavla Sikorová, která později z vlastní iniciativy vypovídala v případu na Policii České republiky a uvedla, že dva paragony v účetnictví byly pozměněny.

Obě ženy se shodly, že není dobré předávat účetnictví v polovině roku, a dohodly se na ukončení spolupráce v prosinci. „Zajímavé je, že jsem nebyla pozvaná k žádným probíhajícím šetřením, nebyla jsem přítomna žádnému jednání komise. Proč mě nikdo neseznámil s výsledky, k nimž dospěla komise?“ tázala se Pavla Sikorová, která upozornila na manipulaci s některými paragony.

K výtkám, které vůči ní měla ředitelka školky na zasedání, účetní uvedla, že se postupovalo vždy na základě jejich vzájemné dohody, což se týkalo i přebírání podkladů pro účetnictví.

Komise vyslaná starostou ve své zprávě skutečně nikde neuvedla, že našla nesrovnalosti ve vedení účetnictví. O dvou sporných paragonech za zboží v celkové hodnotě kolem sedmi set korun se ale veřejně hovořilo i na lednovém zasedání zastupitelstva.

Na redakci se obrátil například zastupitel Zdeněk Rošlapil. Šlo mu hlavně o to, že učitelka, která dostala vytýkací dopis, podle něj není dobrou učitelkou. K samotné podstatě případu se příliš nevyjadřoval. „Nějakých sedm stovek …,“ uvedl.

Přečtěte si také: Kauza školky rozdělila obec