STAV PO ROCE

V bývalém kině Tatra ve Studénce se poslední promítání uskutečnilo 29. srpna 2006. Tehdy mohli návštěvníci zhlédnout dvě poslední projekce a byl konec. Podle starosty Studénky Ladislava Honuska město ukončilo provoz kina kvůli menšímu zájmu obyvatel.

Důvodem mohlo být nevýhodné umístění budovy kina. Ta totiž stojí v dnes již okrajové části Studénky. „V minulosti do této části sice chodila spousta lidí do Vagonky, ale protože ta už bohužel také nefunguje, z lokality se stalo tak trochu odlehlé místo,“ uvedl studénecký starosta Honusek pro Novojičínský deník před rokem.

Město hledalo pro budovu nějaké smysluplné využití, ale nenašlo jej. Proto přistoupilo k prodeji. Ten vypadal zpočátku nadějně. Objevil se kupec, který měl s objektem velkolepé plány. Nejenže chtěl zachovat částečný provoz kina, ale navíc měla přibýt malá divadelní scéna a další aktivity kulturního charakteru. Jenže se stalo to, co se v posledních letech nestává v obdobných případech ojediněle. Kupec přestal splácet a nakonec celou kupní cenu neuhradil. Město tedy, na základě pojistky ve smlouvě, převzalo tuto nemovitost zpět do svého majetku.

Období prázdna objektu nijak neprospělo, není tedy divu, že postupně chátral. K jeho znovuzrození by bylo třeba nemalých investic. Objekt byl odpojen od elektřiny a je v podstatě v jakémsi zakonzervovaném stavu. Město zvažovalo i možnost, že by do něj investovalo samo, ale muselo by se najít smysluplné využití. Nakonec se studénečtí zastupitelé opětovně rozhodli pro prodej.

Nabízená prodejní cena ze strany města byla 990 tisíc korun. Na to slyšel jeden zájemce. Na svém prosincovém zasedání v minulém roce zastupitelé tento prodej schválili. „Zájemce ve své nabídce uvedl, že by tam chtěl provozovat diskotéku,“ sdělil aktuálně starosta Studénky Honusek.