Několikrát za poslední rok se kopřivničtí zastupitelé zabývali prodejem dvoupodlažní vily z roku 1921 v Sokolovské ulici, která dříve sloužila jako sídlo domu dětí a mládeže.

Poprvé se tento materiál objevil v programu zastupitelstva v březnu loňského roku, kdy zastupitelé prodej schválili a jako minimální prodejní cenu určili částku pět milionů korun.

Protože se kupec za tuto cenu nenašel, ve druhém a třetím nabídkovém řízení ji snížili na 3,5 milionu korun. To však ještě stále nebyla konečná minimální požadovaná cena. Ta se nakonec i podle znaleckého posudku zastavila na částce tři miliony a šedesát tisíc korun.

„Záměr prodeje pozemku, jehož součástí je také stavba číslo popisné 407, byl zveřejňován na úřední desce formou nabídkového řízení v termínech od 15. března 2016, kdy poprvé zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje, až do 4. dubna letošního roku, kdy se konečně podařilo získat relevantní nabídku na odkup této nemovitosti," uvedl na posledním zasedání zastupitelstva města starosta Kopřivnice Miroslav Kopečný. Dodal, že do ukončení nabídkového řízení počátkem dubna evidovalo město pouze jedinou nabídku na koupi této nemovitosti, a to za cenu 3,101 milionu korun.

Radnice poté oslovila tohoto zájemce s tím, aby ji sdělil, k jakému účelu hodlá objekt užívat a v jakém časovém horizontu plánuje započít se stavebními úpravami. Dvoupodlažní vila byla totiž dlouhá léta opuštěná a bez využití, což vedlo k tomu, že se na ni výrazně podepsal zub času.

Podle slov kopřivnického starosty plánuje budoucí majitel nemovitost využívat k bydlení, ale zároveň i k podnikání. „Budoucí majitel nám sdělil, že dům na ulici Sokolovská chce v co nejkratším termínu opravit a objekt plánuje využívat k vlastnímu bydlení a dále k pronájmu jak k bydlení, tak i k podnikání," informoval zastupitelstvo Miroslav Kopečný.

Prodej nemovitosti a přilehlého pozemku zastupitelé nakonec osmnácti hlasy schválili. Proti byli pouze tři komunální politici.