Rok 2014 byl pro Městkou nemocnici v Odrách velmi důležitý. V polovině roku jí Všeobecná zdravotní pojišťovna prodloužila původně dvouletou smlouvu týkající se interních oddělení na maximálně možnou dobu, tedy na pět let. Nemocnice tak má smlouvu s pojišťovnami až do konce roku 2017 a jak zaměstnanci tak i pacienti si mohou na čas oddychnout.

Další dobrá zpráva přišla z Oder před pár dny. Městská nemocnice bilancovala a zveřejnila výroční zprávu za rok 2014. Z té vyplývá, že hospodářský výsledek za loňský rok je opětovně kladný. Celkové výnosy činily 82,8 milionu korun, celkové náklady byly vyčísleny na 82,6 milionu korun. Nemocnice tak skončila v plusu, a to 157 431 korun. „Nemocnice nemá žádné dluhy, úvěry či půjčky," připomněl Zdeněk Skařupa, jenž nemocnici do konce února vedl.

Nový ředitel

Od prvního března má totiž oderská nemocnice nového ředitele. Stal se jím dosavadní zástupce ředitele Martin Šmaus, jehož do funkce jmenovala rada města. Zdeněk Skařupa byl ředitelem nemocnice třináct let, a to od roku 2002 do konce roku 2014. „K poslednímu prosinci loňského roku jsem požádal vedení města o uvolnění z této funkce," komentoval změnu Zdeněk Skařupa, s tím, že od 1. ledna byl pověřen vedením nemocnice do doby, než byl jmenován ředitel nový.

Modernizace

I v loňském roce nemocnice pokračovala v postupné modernizaci. V říjnu například investovala zhruba milion korun do digitalizace rentgenového pracoviště. „Realizaci jsme hradili z vlastních zdrojů," prozradil Zdeněk Skařupa. Nové vybavení, jež bude sloužit personálu, a především pacientům, chce nemocnice pořizovat i letos. Již v únoru zakoupila nový ultrazvuk. „Přístroj stál 730 tisíc korun a hradili jsme ho také z vlastních zdrojů," dodal k investicím za poslední půlrok dlouholetý ředitel.

Nemocnici letos čeká obhajoba některých akreditací. „Ve druhé polovině roku bude nemocnice obhajovat akreditace pro obory vnitřního lékařství, diabetologie a gastroenterologie, neboť končí platnost současných akreditací," řekl Deníku již dříve Zdeněk Skařupa.