Odkaz Slovenskému národnímu povstání, končící žně a Stanovisko odbojářů k petici Několik vět byla stěžejní témata týdeníku Rozkvět před dvaceti lety.

Novojičínsko - Prohlášení Několik vět před dvaceti lety odsuzovali hlavně členové stranických buňek a pracovních kolektivů socialistické práce. Způsob, jakým to učinili odbojáři v Rozkvětu, týdeníku Okresního výboru KSČ a Okresního národního výboru v Novém Jičíně před dvaceti lety, byl ale do té doby nejradikálnější.

Několik vět se probíralo na slavnostní členské schůzi Základní organizace Československého svazu protifašistisckých bojovníků (ČSPB). „Jako generace, která bojovala proti fašismu a pak se podílela na budování našich měst a obcí nedopustíme rozvrat a znehodnocení naší práce. Odsuzujeme ty, kteří mohli plně rozvíjet své schopnosti i záliby, ale místo toho vyzývají k obnovení předcházející takzvané demokracie, kde byli chudí, žebráci a střílelo se do dělníků,“ uvedli členové POV ČSPB Nový Jičín ve svém stanovisku.

Že by hrozila válka?

Dále toto předsednictvo okresního výboru odsoudilo, podle něj, provokační výzvu Několik vět, jako výzvu ke konfrontaci se socialistickým zřízením. „Mnoho našich spoluobčanů padlo za ideály lepšího života, socialismu a míru. Nemůžeme se proto smířit s tím, že vystupují s provokačními výzvami ti, kterým naše socialistická společnost dala možnost uplatnění, a kteří chtějí neustálým protispolečenským jednáním narušit započatou cestu přestavby. Ideálům našich spolubojovníků zůstaneme věrni a z nastoupené cesty neustoupíme. Při besedách ve školách, s mládeží, která nepoznala válku, hovoříme o hrůzách války fašismu, o úsilí Sovětského svazu a zachování míru a likvidaci zbrojního arzenálu,“ pokračovali již v mírně hysterickém tónu členové POV ČSOB.

Pozavírat je!

Závěr stanoviska zcela korespondoval s tím, jak tehdy řada komunistických a se stranou spřízněných funkcionářů vystupovala i jednala. „Žádáme proto, aby byla důsledněji posuzována podvratná činnost těch, kteří vystupují v rozporu s platnými zákony našeho socialistického státu,“ píše se v závěrečných řádcích stanoviska. Jeho autoři ještě jako tečku dodali, že podle svých sil i nadále budou působit na mladou generaci objasňováním otázek fašismu, války a míru.

Čedok lákal na zájezdy

Nový Jičín - Mimořádné snížení cen zájezdů oznamovala před dvaceti lety v týdeníku Rozkvět cestovní kancelář Čedok Nový Jičín. Zástupci Čedoku uváděli, že jejich nabídka platí pro téměř 400 katalogových zájezdů do Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky a Rumunské socialistické republiky, a to od 15. září do konce roku. „V klidu a pohodě podzimu můžete navštívit špičková turistická centra jednotlivých socialistických zemí,“ uváděli zástupci Čedoku. Do uvedených tří zemí byly ceny poníženy až o dvacet procent u standardních zájezdů. Výhodnou nabídku měli podle svého mínění poskytovatelé zájezdů také pro kolektivy. U standardních zájezdů do Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky a Maďarské lidové republiky mohla jet každá 28. osoba zdarma. (ipa)

Okresní správa kin se chválila

Nový Jičín - Okresní správa kin, i takový orgán fungoval před dvaceti lety. Ta novojičínská správa podle jejich členů patřila před dvaceti lety k nejlepším správám kin v rámci tehdejšího Severomoravského kraje. „Díky postupnému zavádění nových progresivních forem práce se jí podařilo překročit k termínu 30. června všechny plánované úkoly,“ vyzdvihuje aktivity Okresní správy kin (OSK) Nový Jičín autor článku v Rozkvětu a dodává, že například tržby byly plněny na více než 107 procent. „V souvislosti s rozšiřováním služeb usiluje vedení OSK o zavedení dalších progresivních forem práce, z nichž některé prvky byly již úspěšně experimentálně odzkoušeny v uplynulých týdnech jako v prvním z okresů ČSR,“ dodal autor, aniž by konkretizoval, o jaké novinky šlo. (ipa)