Lenka Galiová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví kopřivnického městského úřadu, uvedla, že komunitní Centrum PětKa vzniklo z bývalého areálu jeslí, kde posledních více než dvacet let sídlila nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Klub Kamarád, pobočka městské knihovny a mateřské centrum Klokan.

„V současné době končí stavební práce, které začaly loni na podzim a objekt je postupně vybavován tak, aby vyhovoval všem klientům, pro které jsou jeho služby určeny,“ dodala Lenka Galiová.

Kromě zmíněných tří subjektů budou do budovy nově docházet také klienti denního stacionáře Kopretina, pro něž se budují zcela nové bezbariérové prostory, nebo ti, kteří budou hledat pomoc v sociální oblasti a nebudou chtít docházet na městský úřad.

„Vzniká moderně rekonstruovaná bezbariérová budova, v níž bude možno nabídnout širokou škálu služeb a aktivit pro různé cílové skupiny. Návštěvníci jednotlivých organizací se mohou těšit nejen na pěkné prostory, ale také na nové vybavení,“ doplnila Lenka Galiová.

Významnou novinkou centra bude relaxační místnost snoezelen, která bude pro klienty denního stacionáře.

„Jsem velmi ráda, že se nám podařilo do projektu zahrnout i vybudování místnosti snoezelen, která je určena pro klienty s mentálním postižením. V místnosti snoezelen se člověk ocitá v prostředí naprosto odlišném od každodenního stresu, v prostředí plném harmonie, barev, relaxace a odpočinku. Terapie pomocí stimulace všech smyslů pomáhá zlepšit zdravotní stav či zmírnit následky postižení,“ přiblížila novou místnost Lenka Galiová.

Novinky ohledně komunitního centra se lidé mohou dozvědět nejen na jeho webových stránkách a facebookovém profilu, ale pro lepší představu slouží také spoty, které o Centru PětKa město připravilo a postupně je zveřejní na svých webových stránkách.