Zastupitelstvo města schválilo v září udělení Ceny sv. Martina pro rok 2021 paní Mahuleně Parmové. Nominována byla Muzejní a vlastivědnou společností ve Frenštátě pod Radhoštěm. Letošní laureátka získala cenu u příležitosti významného životního jubilea 95. narozenin za celoživotní podporu kulturního a společenského dění ve Frenštátě pod Radhoštěm, za podporu vzdělávání, poskytování stipendií frenštátským studentům, vydávání regionálních publikací věnovaných nejen frenštátské historii a za významný podíl na obnově pomníku T. G. Masaryka na Horečkách. „Paní Mahulenu Parmovou vnímám jako významnou osobnost kulturního a společenského života zvláště v porevolučním období. Děkuji jí za její aktivní občanství, jež by mělo být vzorem mnohým z nás,“ uvedl Jiří Unruh, místostarosta města.

Paní Mahulena Parmová při zápisu do pamětní knihy města.Paní Mahulena Parmová při zápisu do pamětní knihy města.Zdroj: MěÚ Frenštát p/R

„Velice si vážím udělení Ceny sv. Martina. Děkuji městu Frenštátu, těm, kteří mě na cenu nominovali, zastupitelům města za její udělení, panu starostovi a všem, kteří mi přišli jako zástupci města cenu předat. Celý život jsem strávila ve Frenštátě, tak jako i moji rodiče a děti. Mám naše město moc ráda, a proto jsem ocenění na pamětním listu s originální kresbou malíře Pavla Strnadla přijala s velkým dojetím a vděkem,“ poděkovala při převzetí Ceny sv. Martina paní Mahulena Parmová.

Koncem října 2021 nechalo město Kopřivnice přistřešek, pod kterým stávala Slovenská strela, i nedaleký přístřešek na nároží prodejny Albert odstranit.
A je fuč. Přístřešek po Slovenské strele už v centru Kopřivnice není

Cena sv. Martina se uděluje dle Pravidel pro udělování ocenění města Frenštátu pod Radhoštěm zpravidla jedenkrát ročně jednomu oceněnému. Cena se uděluje za výrazný přínos ve vlastivědné práci nebo za účelem podpory kulturních aktivit a společenského významu kultury života města Frenštátu pod Radhoštěm. Návrh na ocenění mohou do 30. června daného kalendářního roku předkládat jednotliví zastupitelé města, Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě pod Radhoštěm či komise rady města.