Rok 2004 byl rokem, kdy ve Fulneku zahájili schvalovací proces nového územního plánu. S tím, že se z něj stane téměř záležitost desetiletí, asi nikdo nepočítal. Nakonec se podařilo nový územní plán ve Fulneku schválit letos v červenci, jenže v té době už bylo jasné, že brzy přijdou návrhy na změny.

A tak se několika návrhy na pořízení změn územního plánu zabývali zastupitelé Fulneku na svém nedávném posledním zasedání. Například v prvním návrhu požadoval navrhovatel změnu části pozemku v Děrném, který je vedený jako orná půda, na pozemky stavební. Pořizovatel, kterým je Stavební úřad v Odrách, konstatoval, že v posledních letech byla na území Děrného povolena výstavba několika domů, a proto jsou vymezené plochy již částečně zastavěny. „Z toho důvodu pořizovatel připouští, že by změna mohla být zapracována. Je odůvodnitelné rozšířit plochy pro bydlení," uvedla Jana Šuláková z oderského stavebního úřadu, jež přijela na zasedání fulneckého zastupitelstva jako zástupce pořizovatele územního plánu Fulnek.

Jana Šuláková upozornila, že pokud se zastupitelé rozhodnou pro pořízení jedné nebo více změn, tak dokud změna nebude takzvaně vydána, nemůže být zahájeno pořízení další změny. „Ta lhůta pořizování změny trvá dva až tři roky, takže na tu dobu bude zablokováno zahájení pořizování případné další změny," vysvětlila Jana Šuláková.

„Máme tři měsíce po schválení územního plánu a už schvalujeme změnu a zablokujeme další možné návrhy lidí. Odložme schválení změn až do května, aby mohli podat své návrhy i další zájemci," navrhl zastupitel Jan Mariánek. K jeho návrhu se přiklonila i Jana Šuláková, s tím, že by město mělo počkat s požadavkem na změnu a mělo by informovat obyvatele, že mají možnost navrhnout změny v územním plánu. „Projednalo by se to na dalším zasedání zastupitelstva," poznamenala Jana Šuláková.

Starostka Jana Mocová potvrdila, že město bude o možnosti informovat. Obyvatelé Fulneku tak dostanou možnost podat své návrhy na změny v územním plánu do 10. února. Zastupitelé se shodli, že to bude za úhradu. V jaké výši tato úhrada bude, rozhodnou u každého návrhu samostatně.