Pane starosto, co se v poslední době děje v Heřmánkách?

V současné době se finalizuje jeden z největší projektů, kterým jsou domácí čistírny odpadních vod. Těch má být asi šestadvacet a jsou spolufinancované ze Státního fondu životního prostředí České republiky osmdesáti procenty. Každá čistička bude mít svůj monitoring a velín pro ně bude tady na obecním úřadě. Takže uvidíme, jestli ta která čistička jede nebo ne, případně se dozvíme jestli je nějaký problém. Je tady asi šedesát nemovitostí a hodně nemovitostí už čističku má. Protojsme se vydali touto cestou. Je to velký úspěch, i když do budoucna nás ještě čeká hodně práce. Získali jsme také dotaci na pořízení dopravního automobilu pro hasiče. O to jsme bojovali dlouhé roky. Také jsme museli řešit obchod v obci, takže jsme za milion korun odkoupili objekt, ten nyní provozuje Hruška.

Probíhaly i jisté rekonstrukce místních objektů, že?

Ano, rekonstruovali jsme hřiště u obecního úřadu - dělalo se tam dětské hřiště, které ještě chceme zatravnit, a víceúčelové hřiště. V hasičárně se vybudovaly nové toalety, které slouží i při akcích v areálu u obecního úřadu. Tam jsme letos třeba dělali letní kina. Ještě jsme rekonstruovali i toalety v budově obecního úřadu. Chci rovněž připomenout i akce v rámci Mikroregionu. Tou poslední jsou kompostery a štěpkovače pro domácnosti, což je, myslím si, skvělá věc. Zřídili jsme nové webové stánky, šli jsme do akce Stop jednorázovým plastům a pro výměnu informací mezi občany a obcí jsme začali používat systém Smart info. Takže, myslím, že se toho dělalo a dělá dost.

Jak se vám daří v projektu chodníku u silnice přes obec?

Ten chodník by měl být od křižovatky po konec obce, protože v tom úseku je to špatné. Maminka s kočárkem nebo starší člověk s berlemi neví, co má dělat, zejména, když tudy projíždí kamion, kterých tady projede hodně. A to nemluvím o situaci, kdy ještě jede něco v tu chvíli v opačném směru. Ta investice je obrovská, takže se chceme spojit se Správou silnic Moravskoslezského kraje, která tady má tu silnici rekonstruovat, abychom to udělali při jednom.

Nebezpečná silnice v Heřmánkách.Nebezpečná silnice v Heřmánkách.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Z čeho máte v obci radost?

Asi největší radost mám právě z toho, jak se nám tady podařilo rozjet akce, o kterých jsem hovořil.

Chtěl byste tady něco změnit?

Hlavně protipovodňovou prevenci ve smyslu zoptimalizování, popřípadě úpravy náhonu. Jeho hladina se vzdouvá zpět kvůli nestejným výškovým úrovním. Už se tady s tím bojuje dlouho. A hlavně bych chtěl změnit bezpečnostní situaci u silnice. Protože ta je prostě dlouhodobě špatná. Proto plánujeme zmíněnou výstavbu chodníku.

Která místa v obci máte rád, kam byste někoho pozval?

Jedním z míst, kam bych pozval návštěvu, je určitě Švédská skála. Dalším místem dětské hřiště u obecního úřadu, kam často chodívám s dcerou. A domnívám se, že skvělá je i cyklostezka.

Je nějaké místo v obci, kam nerad chodíte?

Určitě po té silnici, která vede přes Heřmánky. Časem bych chtěl, aby se ten chodník podařilo protáhnout až k železniční stanici. Protože je to rovné a přehledné místo, a tam skoro nikdo nejede devadesát. Takže tam určitě chodím nerad.