Chodníky, kterých se novelizace zákona týká, jsou ve Frenštátě pod Radhoštěm například na náměstí, kde mnohé domy patří soukromým vlastníkům. Loni měli ze zákona tito vlastníci povinnost starat se o chodníky, přiléhající k jejich nemovitosti. Letos by to již mělo být starostí města.

Zdeněk Zeman, ředitel Technických služeb Frenštátu pod Radhoštěm, nevidí v údržbě zmíněných chodníků žádný problém. „My stejně všechny chodníky průběžně udržujeme, a jestli pro nás nastane nějaká změna, tak snad jen v těch kouscích chodníků přímo od vchodu. Ale to nás nijak výrazně nemůže zatížit,“ uvedl Zeman a dodal, že se domnívá, že většina těchto obyvatel si úseky před vchody stejně bude udržovat v náležitém stavu hlavně kvůli sobě a svému zdraví i nadále. A pokud ne, udělají to technické služby.

Více k uklízení chodníku najdete v souvisejících článcích.