Co se děje v poslední době ve Velkých Albrechticích?

V poslední době jsme dělali několik investičních akcí a další chystáme. V minulém roce jsme dokončili zbourání a výstavbu nového mostu, kterých máme přes řeku Bílovku poměrně hodně. Ještě máme plánovanou minimálně rekonstrukci mostu u kostela. Máme hotovou projektovou dokumentaci, ale čekáme na vhodný dotační program. Loni jsme rovněž vybudovali dětské hřiště u mateřské školy, letos jsme navázali částečnou rekonstrukcí budovy mateřské školy. V těchto dnech začala v našem katastrálním území výstavba polních cest – investorem je státní pozemkový úřad, v první fázi vznikne cesta nad kostelem podél farmy. Tyto cesty půjdou směrem k obci Lubojaty a zpřístupní se tak lokalita u takzvaných Kozelských rybníků. Patří obci, ale jsou teď obtížně přístupné. Věříme, že tak rozšíříme možnosti obyvatel obce i turistů, kam se vydat na procházky. Také již máme vysoutěženého zhotovitele multifunkčního hřiště v areálu SK Velké Albrechtice. Na tuto akci jsme získali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Připravené jsou i další akce, na které je vydáno stavební povolení. Začátkem příštího roku budeme rekonstruovat schody ke kostelu a připraven je i projekt přesunutí autobusových zastávek – na silnici mezi Bílovcem a Bravanticemi. Zastávky pro oba směry přesuneme mimo tuto velmi frekventovanou vozovku. V tomto případě také čekáme na vhodný dotační program.

A co společenské nebo kulturní akce?

Ze společenských akcí z posledního období rád připomenu akci O štít Albrechtic, která se uskutečnila předposlední srpnový víkend. V Lesních Albrechticích se konal již osmačtyřicátý ročník, který organizoval městys Březová, jehož jsou Lesní Albrechtice místní částí. Na této akci je asi nejdůležitější skutečností, že i přes dobu, kterou přineslo polistopadové období, nezanikla a stále pokračuje. Na rozdíl od jiných akcích v jiných místech. Tradice setkávání obcí v jejichž názvu jsou Albrechtice zůstala zachovaná a za dva roky bude naše obec pořádat jubilejní padesátý ročník. Štít se tak vrátí tam, kde jej před půlstoletím spoluzakládal Jan Škrobánek, dlouholetý představitel TJ Velké Albrechtice. Celkem se sjíždí osm obcí, Albrechtice u Mostu musely ustoupit těžbě uhlí. Pamětníci, kteří se odtud museli odstěhovat, přijíždějí, ale nezúčastňují se již samotného sportovního klání.

Z čeho máte radost?

Mám radost z místních spolků, které sdružují místní občany, a které i přes nejednoduchou dobu na svou činnost nerezignovaly, byly pořád aktivní a fungují. Máme tady velmi aktivní hasiče, myslivecké sdružení Jamník, pak je tady kynologický klub, sportovní klub, klub Zdravíčko či spolek seniorů.

Je něco, co byste v obci chtěl změnit?

Byl bych rád, aby lidé přestali být takoví individualisté a nemysleli jen na sebe. I když tady v obci si nemůžeme na sounáležitost lidí stěžovat, a to i díky spolkům. A určitě budu rád, když ubude zloby, která mezi lidmi obecně je.

Které místo v obci mátě rád? Kam byste někoho pozval?

Určitě k místnímu Kulovu rybníku, v lokalitě bývalé středověké tvrze. Je to moc pěkné místo k relaxaci, pro odpočinek. Navíc je zde budova, kterou obec nedávno získala do svého majetku. Věřím, že rekonstrukcí této budovy získáme zázemí pro rybáře, myslivce i další spolky a může se z toho stát pěkné místo pro místní i pro turisty. Dominantou obce je kostel svatého Jana Křtitele, kolem nějž je hřbitovní zeď, která je, tak jako kostel, historickou památkou. Na hřbitově se mimo jiné nachází hrobky posledních vlastníků bíloveckého zámku – rodu Sedlnitzkých.

A je naopak nějaké místo, kam nerad chodíte?

Asi jsou to objekty bývalého státního statku, kravín a bývalé mechanizační středisko. Mělo to několik vlastníků, oba objekty jsou ale zchátralé. Stav těch lokalit je, bohužel, neutěšený.