I měsíc po tragickém střetu rychlíku se spadlou mostní konstrukcí musí přestavitelé města řešit vzniklé komplikace. Tou hlavní je stavba nového mostu, jež vede ve Studénce přes železniční trať a je důležitým prvkem ve zdejší infrastruktuře. Avšak místní zastupitelé nemají mnoho prostoru pro řešení situace, neboť rekonstrukci, respektive výstavbu mostu, má na starost Moravskoslezský kraj. Ten se problému věnoval také na posledním jednání rady kraje.

Stěžejním problémem zůstává rozpor v datu dokončení opravy. „Po seznámení s obsahem návrhu společnosti ODS – Dopravní stavby Ostrava, vyjádřila rada kraje jednomyslný zásadní nesouhlas s návrhem termínů uvedených v harmonogramu prací,“ uvedla Barbara Odstrčilíková, tisková mluvčí

Moravskoslezského kraje a dodala, že stavební firma navrhla termín dokončení prací na 30. září 2009. To by znamenalo, že práce na tak důležitém mostě byly dokončeny s ročním zpožděním. Nové řešení musí ostravská stavební firma přednést 1. října, včetně technické dokumentace návrhu nového řešení mostu, která při poslední schůzi chyběla. „Pokud tento návrh nebude akceptovatelný, budou radní rozhodovat o vypovězení smlouvy včetně důsledků z toho plynoucích,“ dodala Odstrčilíková. Zastupitelé Studénky se snaží řešit nepříjemnou situaci všemi možnými dostupnými kroky, protože absence mostu komplikuje ve městě dopravu. „Město není schopno nyní se situací hnout, připravujeme dopis s apelací na krajské radní, aby se věc urychlila, snažíme se také hledat řešení, ale zatím konečné stanovisko je z krajské rady ze třetího září,“ sdělil starosta Studénky Ladislav Honusek.

Před měsícem, 8. srpna mezinárodní rychlík Comenius, který vyjížděl v ranních hodinách z Krakova, narazil ve Studénce do spadlé mostní konstrukce. Vlakové neštěstí si vyžádalo sedm mrtvých a sedm desítek zraněných.