Názory na stav církevních objektů jsou u veřejnosti různé. Ale například podle děkana bíloveckého děkanátu Lumíra Tkače je stav církevních objektů v děkanství dobrý. „Jedná se vlastně jen o kostely, kaple a fary. Nic jiného církvi nepatří,“ upozornil a dodal, že to nejdůležitější, střechy a fasády, jsou takřka všude v pořádku. „Co se týká vnějšího stavu, tak nejhorší situace zřejmě panuje na kostele v Bílově. Už ale spolu s obcí připravujeme žádost o dotace, abychom mohli i tento kostel opravit,“ poznamenal Tkač.

Ten zároveň přiznal, že interiéry kostelů bíloveckého děkanství jsou na tom hůře. „A hned tak brzy se to nezmění. Myslím, že náprava se podaří tak do dvaceti let.“ Tkač poukázal, že zatímco některé kostely jsou používány pouze zřídka, třeba i jednou ročně, fary jsou obsazeny všechny. „Buď slouží svému účelu, nebo jsou dlouhodobě pronajaty například k bydlení,“ řekl kněz.

Děkan novojičínského děkanátu Alois Peroutka uvedl, že kostely, o kterých ví on, svou funkci plní. „Úplně nevyužitý asi není žádný. Je ale pravda, že například kostel v Janáčkových sadech je využíván jen při pohřbech nebo při nějakých svátcích,“ sdělil Peroutka. Zároveň dodal, že po roce 1948 se stát obecně o církevní památky staral velice málo, a tak je dnes situace taková, že prakticky každý objekt, ať už je to kostel, fara či kaplička, potřebuje opravit, nebo alespoň údržbu. „Je to ale hodně peněz. Přitom po změně politického klimatu se stát zaručil, že bude finančně přispívat. Ale ty příspěvky jsou naprosto nedostačující. Peníze na opravy se shánějí ze všech možných zdrojů. Někde přispívají města. Ale to, co dává stát, jsou spíše menší částky,“ dodal novojičínský děkan.

Peroutka svým vyjádřením jakoby nechtě naznačil, že otázka kolem zabaveného církevního majetku nebude mít jen kladné stránky. Zatímco někteří církevní hodnostáři se ze zpráv, že stát bude církvi kompenzovat zabavený majetek a finančně se s ní v průběhu několika desítek let vyrovná, radují, bílovecký děkan Tkač nabádá k obezřetnosti. „Vyrovnání je velice výhodné pro stát. Je ale otázka, jak se s penězi naloží,“ položil bílovecký farář řečnickou otázku. Sám by byl proto, aby se větší část vyrovnání uložila, aby měla církev i v budoucnu z čeho financovat své aktivity. „Vyrovnání je dobrá věc, ale s penězi se musí hospodařit opatrně. Bylo by myslím nerozumné, kdyby se všechny prostředky investovaly například jen do oprav kostelů,“ zopakoval Tkač. (ipa, plk)