Jedním z projednávaných bodů na letošním posledním zasedání zastupitelů města Odry byla změna umístění mateřské školy Střední pedagogické a střední zdravotnické školy sv. Anežky České.

„V důvodové zprávě máte historii toho, jak se myšlenka zřízení mateřské školy vyvíjela. V letošním roce schválilo zastupitelstvo souhlas se zřízením dvou oddělení mateřské školy, která měla být v půdních prostorách areálu školy.

Až v listopadu jsme se dozvěděli, že je změna záměru a má dojít ke stavbě nové budovy vedle školy," okomentovala změny Alena Buczková, vedoucí odboru kultury a školství, s tím, že změna byla projednána také s ředitelkou mateřské školy Čtyřlístek Hanou Molnárovou.

Ta ale vyslovila obavu, že se jedná o něco úplně jiného, než co bylo projednáno dříve.

Církevní školka sice bude mít pořád dvě oddělení, její kapacita ale bude 48 dětí. „Demografický vývoj nám v Odrách stagnuje, nedá se říct, zda školku budeme potřebovat, nebo ne. Vliv budou mít spíše ostatní faktory, jako novely školského zákona a možný rozvoj města související se vznikem dalších pracovních příležitostí. To jsou ale takové prognózy, ke kterým může dojít a nemusí," připustila Alena Buczková.

Starosta města Libor Helis poté upřesnil vznik nových pracovních míst ve městě.

Nová místa

„Měli jsme jednání s firmou, která tady chce vybudovat halu a v následujících dvou letech zaměstnat až 250 lidí. Je to jemná práce ve zdravotnictví, převážně pro ženy. Chystá se také další rozšíření Semperflexu," objasnil Libor Helis. V následující diskusi měli zastupitelé připomínky, například k předloženému vzhledu budovy.

Ten je však zatím v jednání a stále se na něm pracuje. „Kvituju každou školu, ale v tomto případě si myslím, že záměr ohrožuje obsazení naší obecní školky. Nelíbí se mi ani, že došlo k zásadní změně záměru. Vzhled také není úplně šťastný," uvedla zastupitelka Eva Janošová.

To Eva Zemánková vznik křesťanské mateřské školy podpořila. „Je na ni třeba nahlížet jako na alternativu státní školky, nikoliv jako na její konkurenci. Dnešní doba volá po rozvoji duchovního rozměru," nechala se slyšet zastupitelka.

Pomůže speciální dotace

Další zastupitelé se shodli na tom, že by byla škoda nabízenou speciální dotaci nevyužít. „Dvacet milionů nikde nenajdeme," konstatoval místostarosta Oder Pavel Matůšů.

Libuše Králová sice měla pro vznik školky pochopení a jako matka by ji brala jako alternativu a možnost výběru, ale jako zastupitelka s tím měla problém. „Obávám se , že bych nebyla v pozici dobrého hospodáře. Před nedávnem jsme investovali nemalé prostředky do rekonstrukce mateřské školy v Kamence a já si myslím, že pokud v Odrách vznikne takové zařízení, tak ubude dětí v Kamence i v Loučkách.

Nechtěla bych se dostat do situace, kdy bychom museli utlumovat naše vlastní zařízení," dodala zastupitelka.

Risk je zisk

„Bylo nešťastné, že jsme se tu změnu dozvěděli až v listopadu. Celkem tady investují přes dvacet milionů korun, je to přínos pro město. Ačkoliv vím, že jdeme do rizika, zvednu pro to ruku," uvedl na závěr debaty oderský starosta.

Ředitelka církevní školy Pavla Hostašová přítomným poté sdělila, že dodrželi rozsah již dříve schváleného záměru. Školka navíc bude postavena z 90 až 95 procent z dotací, pět až deset procent zaplatí zřizovatel. „V podmínkách však může být nějaká malá částka, jako povinná spoluúčast města. Byla by to však symbolická částka. Pokud to nebude nutné, po městu nic chtít nebudeme," přiznala Pavla Hostašová.

Poté, co se zastupitelé dobrali k tomu, že záměr zřízení školky schválili již dříve, a jeho podstata se nemění, vzali na vědomí změnu umístění školky. Pro bylo 14 zastupitelů, čtyři přítomní se zdrželi.