Samosběrný zametací vůz mohl posunout služby Technických služeb města Fulnek zase o stupínek výše. Jenže okolnosti nakonec donutily město, jako zřizovatele, rozhodnout jinak. „Ten samosběrný vůz měl být pořízen v rámci dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Prostředky ale vycházejí pouze na padesát procent a účast města by byla odhadem milion tři sta až milion čtyři sta tisíc korun. S tím jsme nepočítali. Soutěžením bychom se mohli dostat na milion dvě stě tisíc, ale níž asi ne. Vzhledem k tomu, že jde o vysokou částku, nedoporučujeme zastupitelům přijmout tuto dotaci. Vypočetli jsme, že návratnost by trvala zhruba dvacet let, a to už by to vozidlo bylo asi mimo provoz," nechala se na posledním zasedání zastupitelstva Fulneku slyšet vedoucí fulneckých technických služeb Zuzana Gřesíková.

Vedoucí technických služeb pak uvedla, že už v loňském roce nechali strojově zametat některé části města nasmlouvanou firmou, která letos čistila asi šedesát až sedmdesát kilometrů. „Stálo nás to kolem šedesáti tisíc, včetně úklidu těch pouličních smetků. Takže jestli to necháme zamést minimálně jednou ročně cizí firmou, tak to vyjde lépe než pořízení vozidla," nastínila s tím, že k 1,3 milionu korun, které by město muselo přidat, je ještě nutné připočítat provozní náklady, jako jsou pojištění, odpisové položky či pohonné hmoty. To je dalších asi 350 tisíc korun.

Zametat by se mělo dvakrát ročně

Zastupitel Jiří Dener upozornil, že ve zprávě je uvedeno, že zametání by se provádělo jen jednou ročně, a pak podle toho, zda by na další byly peníze. Podle něj by se mělo zametat dvakrát ročně. „Centrum města se ručně zametá určitě vícekrát než dvakrát ročně," poznamenala Zuzana Gřesíková, kterou ještě doplnila starostka Jana Mocová informací, že doporučení technických služeb je, aby se zametalo dvakrát ročně.

Vedoucí technických služeb znovu zopakovala případné vstupní náklady v případě, že zastupitelé kývnou pro přijetí dotace. „Když to necháme dělat obslužně, máme s tím míň starostí a podle potřeby můžeme zametat dvakrát ročně, možná i vícekrát. Zametání je vypočteno z nákladů po zimě, na konci léta by to mohlo vyjít levněji," naznačila Gřesíková. Poté zastupitelé jednoznačně odhlasovali, že jsou proti přijetí zmíněné dotace.