Mluvčí Nemocnice v Novém Jičíně uvedla, že malí pacienti pak trpí nejen po zdravotní stránce, ale i v sociálním životě a těmto dětem pak chtějí lékaři pomoct. Ordinovat budou každou lichou středu od 7 do 12 hodin dopoledne.

Dětská lékařka Jana Ondogová sdělila, že dětí s nadváhou a obezitou za posledních dvacet let výrazně přibylo. Aktuálně je obézních asi deset procent dětí a častěji to bývají chlapci. Za to, že jsou děti otylejší nemohou jen sladké nápoje a tyčinky, se kterými sedí u počítačů nebo televizí. „Ze 40 procent se uplatňují faktory genetické, zbytek pak představují faktory vnější, které jsou ovlivnitelné. Rozlišujeme dva typy obezity. Alimentární, je důsledkem vyššího příjmu než výdeje, a obezitu sekundární vyvolanou jiným základním onemocněním,“ doplnila Jana Ondogová.

Prvními, kdo by si měl obezity u dětí všimnout jsou rodiče nebo praktičtí lékaři na preventivních prohlídkách, kteří je na to upozorní a poradí jim. Pokud jsou rady praktických lékařů neúčinné, mohou rodiče své děti přivést právě do obezitologické ambulance. Samotná léčba obezity je dlouhodobá.

Mezi chyby, které děti dělají a pak tloustnou, patří nejen přejídání, ale také vynechávání snídaně nebo školních obědů. Velkým nedostatkem je i stravování bez zeleniny a pití slazených nápojů. Zároveň je velmi důležitý pravidelný pohyb, například chůze. „Důležité je aby měly děti pestrý jídelníček a dostatek sportovních aktivit,“ zmínila dětská lékařka.

LUCIE SYROVATKOVÁ