Zastupitelé se zabývali třemi lokalitami. První je u křížení ulic Hranické a Mendlovy a sestává z pěti parcel, z nichž dvě jsou ve vlastnictví města. Další lokalitou, nacházející se nedaleko, je místo za současným Domem s pečovatelskou službou v Hranické ulici.

„V uvedených lokalitách bychom chtěli na základě možných dotačních programů podpořit výstavbu komunitního domu seniorů nebo domu s pečovatelskou službou,“ sdělila Olga Veverková, vedoucí odboru správy nemovitého majetku.

ODKUP POZEMKŮ

Město by tak nejprve muselo odkoupit některé pozemky a v případě lokality za DPS by muselo nechat provést přeložku vedení vysokého napětí do zemního kabelového vedení. Město rovněž disponuje prázdným místem po bývalém kině, jehož třicet let rozestavěnou stavbu v ulici 1. máje nechalo loni odstranit.

„Tuto lokalitu bychom chtěli využít k výstavbě bytových domů, které také nemáme specifikované. Bylo by to na základě možných dotačních možností. Měly by to být buď startovací byty pro mladé, anebo malometrážní byty pro seniory,“ doplnila Olga Veverková. Zastupitel Pavel Matůšů v případě výstavby na ploše po bývalém kině navrhl, že by v přízemí nového objektu mohly být nebytové prostory, čímž by se prodloužila obchodní část centra města.

„Určitě bychom chtěli pozvat nějakého architekta nebo vyhlásit nějakou soutěž. Celá ta část města by chtěla posoudit jako celek,“ reagoval na něj starosta Oder Libor Helis.

S navrhovaným využitím lokalit zastupitelé souhlasili.