„Děti po celý školní rok navštěvovaly knihovnu, kde na ně čekala nejen paní spisovatelka, ale také její literární postavička z časopisu Sluníčko Kubík Šikulík. Děti s Kubíkem zažily mnoho legrace a měsíc co měsíc vstupovaly do světa knih, literatury, fantazie, rýmů, básniček, plnily úkoly, domýšlely konec pohádky, popisovaly svou planetu, nocovaly v knihovně, setkaly se s opravdovou novinářkou a tím se připravovaly na to, že si napíší a ilustrují svou vlastní pohádkovou knížku,“ přiblížila vedoucí bílovecké knihovny Lenka Klemšová.

Díky nekonečné dětské fantazii tak vznikla kniha plná rozmanitých pohádkových bytostí. Na velkou událost, slavnostní křest, přijela do Bílovce také spisovatelka Zuzana Pospíšilová, kmotřička nové pohádkové knížky. Ta se ujala rovněž jejího předčítání a tak si ji mohli poslechnout znovu nejen přítomné děti, ale také jejich rodiče, prarodiče a sourozenci. „Díky sponzorským darům dostal každý malý spisovatel svůj vlastní výtisk knihy,“ dodala Klemšová.

Publikaci Strašbubáci a Bubustraši si lze vypůjčit v městské knihovně.