Případ sražené chodkyně na přechodu pro chodce v Rožnovské ulici ve Frenštátě pod Radhoštěm je již několik let starý, není však ojedinělý. Nehod, kdy auto srazilo chodce přímo na přechodu, se v této ulici stalo více, všechny končily minimálně středně těžkým zraněním.

I proto nyní město Frenštát pod Radhoštěm zadalo vypracování projektové dokumentace pro projekt stavby Zvýšení bezpečnosti komunikace ul. Rožnovská ve Frenštátě pod Radhoštěm.

„Cílem projektu, jak už ze samotného názvu vyplývá, je zvýšení bezpečnosti chodců a také snížení počtu rychle jedoucích automobilů. Úpravy se týkají táhlé části ulice Rožnovská v centru města od železničního přejezdu za křižovatku u stanice LPG,“ uvedla tisková mluvčí města Iva Vašendová.

Nejdůležitější částí projektu je úprava čtyř přechodů pro chodce tak, aby tyto odpovídaly dnešním bezpečnostním požadavkům. Rožnovská ulice je součástí čtyřproudové silnice I/58, která umožňuje automobilové spojení mezi Moravskoslezským a Zlínským krajem.

„V dotčeném úseku se nacházejí čtyři přechody pro chodce v délce dvanácti metrů. Podle platných norem může mít přechod délku maximálně sedm a půl metru,“ uvedl Jan Janotka z odboru investic a rozvoje Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm.

„Vzhledem k celkové šířce stávající komunikace v tomto úseku často dochází k tomu, že řidiči nedodržují předepsaný rychlostní limit, což mělo v minulých letech za následek několik dopravních nehod. I s ohledem na to, že tento úsek Rožnovské ulice prochází obytnou zónou s četnými školskými zařízeními, představuje dnešní stav pro všechny účastníky silničního provozu zvýšené bezpečností riziko,“ doplnil Jan Janotka.

Zamýšlená stavba se nachází převážně na pozemcích Moravskoslezského kraje, které spravuje Ředitelství silnic a dálnic České republiky, proto město předložilo Správě ŘSD Ostrava zpracovaný projekt stavebních úprav tohoto úseku silnice k posouzení.

Úpravy budou zahrnovat nejen vybudování středních dělících ostrůvků, ale i změnu umístění dvou přechodů, nasvětlení dvou přechodů a vybudování deseti podélných parkovacích stání. Těmito stavebními úpravami dojde ke změně dvou jízdních pruhů v jednom směru na jeden.

Projektová dokumentace vychází z již vypracované studie z roku 2012. Ta již také doporučovala jako jeden z možných způsobů zvýšení bezpečnosti úseku zúžení přechodů pro chodce pomocí dělících ostrůvků. V případě schválení projektu a finančních prostředků by k realizaci stavby mohlo dojít během roku 2018.