Cyklostezka povede v místě stávajícího chodníku podél ulice Sjednocení, a to od křižovatky s Panskou ulicí, kolem areálu přírodního koupaliště po křižovatku s ulicí Arm. Gen. Svobody. Výsledkem prací by měla být společná stezka pro chodce a cyklisty o šířce 3,8 m s asfaltobetonovou obrusnou vrstvou.

„Stezka bude doplněna novými lavičkami a stojany na kola. Staré veřejné osvětlení bude odstraněno a nahrazeno novými stožáry s LED svítidly,“ stojí na webových stránkách města Studénka.

Na cyklostezku bude navazovat cyklotrasa vyznačená na stávajících komunikacích, která povede okolo budovy městského úřadu, bude pokračovat k mateřské školce na Budovatelské ulici, odtud na Tovární a podél oplocení průmyslového závodu až na ulici Rudolfa Tomáška. Cyklotrasa bude končit u přejezdu hlavní železniční trati.

„Cyklotrasa bude označená piktogramy na silnici, bude tam nové osvětlení a další věci,“ sdělil starosta Studénky Libor Slavík a doplnil, že cyklostezka s cyklotrasou vytvoří jakýsi okruh centrem města. Celková délka cyklostezky je 755,2 metru, cyklotrasy 2 300 metrů.

Podle smlouvy by měla být celá stavba dokončená k 31. květnu příštího roku. „Předložili nám harmonogram, podle nějž budou mít cyklostezku hotovou už do osmačtyřicátého týdne. Měli by mít hotové i veřejné osvětlení kolem cyklotrasy, otázkou je, kdy budou nastříkávat piktogramy na vozovku. To bude pravděpodobně až v příštím roce,“ doplnil starosta Studénky.

Celkové náklady na stavbu jsou 10,5 milionu korun, na 90 procent uznatelných nákladů se městu podařilo získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.