Původně sice měla vést z Hranic až do Budišova nad Budišovkou, ale tento záměr, který pochází již z roku 2009, nakonec ztroskotal. „S ohledem na náročnost celé stavby, a to nejen finanční, se nakonec stalo investorem cyklostezky pouze město Odry, které realizovalo cyklostezku v úseku Odry Klokočůvek," uvádí odbor rozvoje města v srpnovém zpravodaji.

Stavba zasáhla nejen Odry, ale také Loučky, Jakubčovice, Heřmánky, Spálov a Klokočůvek.

„Cílem projektu bylo částečně odklonit stávající nadregionální cyklotrasu mimo frekventovanou silnici a vytvořit bezpečnou trasu v délce téměř devíti kilometrů s napojením na nadregionální cyklotrasy," prozradili dále úředníci z odboru rozvoje města, přičemž nově vybudováno bylo 3,9 kilometru cyklostezky a necelých pět kilometrů vede po cyklotrase na stávajících komunikacích, jež byly opraveny.

Stezka začíná u hřbitova v Odrách a končí na rozcestí před poutním místem u skály Panny Marie v Klokočůvku. Podél trasy bylo rovněž vysazeno 43 keřů a 142 stromů. Celkové výdaje na stavbu cyklostezky se blíží 19 milionům korun, většina nákladů však bude hrazena z dotace.