O stavbě cyklostezky se ve Frenštátě pod Radhoštěm hovoří již řadu let. Na posledním zasedání místní zastupitelé i další přítomní konečně slyšeli informace, které staví Projekt cyklostezky Lomná Lubina do reálnější podoby.

„Město nyní žádá o vydání stavebního povolení na zpracovanou projektovou dokumentaci a monitoruje dotační výzvy pro získání potřebných finančních prostředků. V úvahu přichází avizovaná výzva Státního fondu dopravní infrastruktury, která bude vyhlášena pravděpodobně letos na podzim,“ uvedla Iva Vašendová, mluvčí města Frenštátu pod Radhoštěm, a upřesnila, že náklady na vybudování cyklostezky v délce sedm kilometrů dosáhnou, včetně projektové dokumentace výše více než 32 milionů korun.

V případě úspěšného podání žádosti do výzvy Státního fondu dopravní infrastruktury by město mohlo získat příspěvek až do výše 85 procent uznatelných nákladů projektu.

„Protože neznáme přesný termín podávání žádostí, požádali jsme zastupitelstvo již nyní o schválení podání žádosti o dotaci do vhodné výzvy, abychom byli připraveni na případnou výzvu ihned reagovat,“ uvedl Jiří Skála, referent dotačních projektů, odbor investic a rozvoje Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm.

Mluvčí města doplnila, že po neúspěšné účasti ve výzvě Cyklodoprava II. z Integrovaného regionálního operačního programu se projekt cyklostezky diskutoval v dubnu při návštěvě Vlády České republiky v Moravskoslezském kraji a následně Město Frenštát pod Radhoštěm také písemně informovalo o projektu cyklostezky ministra dopravy Dana Ťoka. V květnu obdrželo informaci právě o možné výzvě Státního fondu dopravní infrastruktury.

Cyklostezka Lomná Lubina s trasou procházející obcemi Frenštát pod Radhoštěm, Tichá a Lichnov má být dlouhá 6 896 metrů. „Zahrnuje výstavbu dvou nových úseků místních komunikací a opravy stávajících komunikací, na které jsou tyto napojeny, a to kolem vodních toků Lubina a Lomná. Dále bude třeba postavit dvě nové lávky, první přes řeku Lubinu a druhou přes potok Velké Bahno, a několik dalších souvisejících staveb,“ uzavřela Iva Vašendová s tím, že nezbytná bude také regulace toku řeky Lomné, od soutoku Lomné a Bystré až do obce Trojanovice, která by měla být realizována do konce roku 2019 Lesy České republiky.