Jsou výměnné pobyty na vaší škole spíše výjimkou, nebo běžnou praxí?

Výměnou jsou běžně směrem na západ, do zemí jako Irsko, Velká Británe nebo Německo. S Ruskou federací je to historicky první akce svého druhu.

Co všechno si studenti, na obou stranách, v cizí zemi vyzkoušejí?

Během pobytu se seznámili s Novým Jičínem a okolím a společně se studenty naší školy pracovali na projektu „Petrohrad Nový Jičín a okolí", jehož obsahem bude bližší poznání obou měst. Na konci června do začátku července navštíví naši studenti partnerskou školu v Petrohradě. Součástí jejich pobytu bude kromě plavby po Něvě nebo prohlídky Něvského prospektu také návštěva školy a řady významných památek, například Ermitáž, Petrodvorce, Carské Selo a podobně. Hlavním cílem celého projektu je poznat život a kulturu obyvatel druhého největšího města Ruské federace a zdokonalit se v ruském jazyce.

Odráží se při výuce cizího jazyka jejich zkušenost s cizinou?

Určitě to plody přinese, je to zatím, jak jsem řekl, první vlaštovka. Nicméně již jedna ze studentek ekonomického lycea ze druhého ročníku, Lucie Jurečková, dostala nabidku na měsíční pobyt v Petrohradě, v rodině, návštěva výuky je samozřejmostí. Kromě ruského jazyka by se měla zapojit i do předmětů jako je geografie nebo matematika. Nabídku přijala a v září odlétá do Petrohradu. Obdobně nabídneme něco podobného pro studenty z Petrohradu pro zdokonalení v angličtině na naší škole.

Jak takový výměnný pobyt funguje? Bydlí studenti z jiných zemí u studentů nebo na nějaké ubytovně?

Studenti bydlí v internátě naší školy a také se stravují v jídelně Mendelovy SŠ, kde mají zajištěny snídaně, večery a obědy. Každý den mají přesný program výletů do okolí včetně práce ve škole.

V Petrohradě je vaše partnerská škola, můžete přiblížit, se kterou školou v jaké zemi se budete v budoucnu snažit navázat spolupráci? Kam se mohou podívat studenti příště?

Tento projekt je v začátcích a budeme ho nadále rozvíjet zatím jenom s touto školou, čemuž samozřejmě nebrání další možný rozvoj spolupráce s jinými školami v příštích letech.