Nový úsek cyklostezky měří celkem 1086 metrů a vede od křižovatky u kostela až k bývalému pohostinství U Madzie. Cyklostezka je určena pro smíšený provoz chodců a cyklistů a byla postavena proto, aby byla odkloněna cyklistická a pěší doprava od značně frekventované komunikace, která vede z Bílovce do Opavy.

„Součástí stavby bylo vybudování lávky pro cyklisty, nezbytné přeložky oplocení a vodovodu, osazení cyklostezky dopravními značkami a zatrubnění části příkopu," řekl o této investiční akci už dříve starosta města Petr Klimek.

V pořadí již druhá část cyklostezky byla v obci vystavěna díky dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Celkové náklady na její výstavbu se vyšplhaly na více než 7,2 milionu korun. Dotace činila téměř 65 procent.