Ani Šenovu u Nového Jičína se demoliční výměry nevyhnuly. Ačkoli voda na své cestě zpustošila velkou část obce, demolice byly nařízeny „pouze“ dvě. „Jestli dojde ještě k nějakým, nejsme schopni nyní přesně definovat,“ vyjádřil se starosta obce Vladimír Demeter. Občané, jež přišli o své domovy touto cestou, bydlí v současnosti u svých příbuzných a známých. Přes toto nízké číslo demoličních výměrů se obec nechystá stavět povodňové domky.

Posledních devadesát dnů po povodni prověřilo vedení Šenova při těch nejtěžších zkouškách, které rozhodovaly o životě obyvatel obce. „Svízelných situací bylo mnoho, povodeň nás zaskočila, přišla nečekaně a my museli řešit nevšední problémy a strasti, jenž nemohly počkat a bylo třeba je řešit okamžitě,“ přiznal Demeter. Státní pomoc bude potřeba při obnově obecního majetku. Obyvatelům pak přispěl mimo jiné kraj, obec a ministerstvo pro místní rozvoj.