O její růst se postaral takzvaný Janotův balíček, který má snížit deficit státního rozpočtu. Jeho platnost od 1. ledna 2010 stvrdil před pár dny prezident Václav Klaus. Pro majitele domů a pozemků to v praxi znamená, že budou muset již v příštím roce zaplatit dvojnásobnou daň z nemovitosti. Přitom reálně hrozilo, že by zaplatili až desetkrát více, neboť obce mohly tuto daň zvýšit na dvoj až pětinásobek stávající daně. Od roku 2009 totiž získaly radnice velké pravomoce ve zvyšování daně z nemovitosti, jejíž výnos putuje do obecních kas.

Například v nejmenším městě Novojičínska, Štramberku, přistoupili pro letošní rok ke zvýšení daně o koeficient 2, tedy o dvojnásobek. Před nedávnem se navíc rozhodlo o celoplošném navýšení, tudíž by se občanům městečka během dvou let navýšila daň celkem o čtyřnásobek. „Na poslední schůzi zastupitelstva, v pondělí 19. října, jsme rozhodli o snížení daně z nemovitosti právě o navýšení, které jsme schválili pro rok 2009. Příští rok tak dojde pouze k zákonnému navýšení,“ řekl Deníku místostarosta Štramberku Pavel Podolský.

O dani z nemovitosti debatovali také představitelé Studénky. „Zastupitelstvu byl návrh na navýšení předložen, pro rok 2010 však nebyl přijat,“ sdělil výsledek tajemník Studénky Jiří Moskala. V ostatních městech Novojičínska není zvýšení této daně v současné době aktuálním tématem. „Město Odry o navýšení daně z nemovitosti zvýšením koeficientu, který má ve své pravomoci, zatím neuvažuje,“ zmínil stejně, jako ostatní, Karel Glogar z oderské radnice. Výjimkou, co se týče měst, je snad jen Fulnek, kde o změně daně uvažují.

Starosta Nového Jičína, Ivan Týle, mimo jiné připomíná, že růst daně z nemovitosti by zasáhl také občany, zasažené letošní bleskovou povodní. „Nový Jičín byl v červnu výrazně postižen povodněmi, poškozeny byly stovky domů a přijde nám nemorální zatěžovat tyto občany zvýšenou daní za zaplavené nemovitosti. Také odmítáme hrát hru státu, aby se daňové propady v tuto chvíli přenášely zejména na občany,“ upozornil Týle.

Daň z nemovitosti se v České republice vypočítává z plochy pozemku, zastavěné plochy, jejího využití a velikosti obce. Zastupitelé mohou výslednou daň zvýšit až na pětinásobek, výjimku tvoří zemědělská půda.