Možnosti plně elektronické cesty začíná využívat při podávání daňového přiznání stále větší počet lidí.

Zatímco v roce 2006 u daně z příjmů fyzických osob využilo internet něco málo přes tři tisíce lidí, o rok později to bylo již více než 5,5 tisíce poplatníků. Vloni bylo podáno elektronicky asi 8200 daňových přiznání (u daně z příjmů fyzických osob). Letos by to mělo být již více než deset tisíc daňových přiznání.

Elektronický podpis

Že tento počet narůstá, není žádným překvapením. Komfort takového způsobu podávání daňového přiznání je totiž zcela bezkonkurenční. Stačí málo. Obstarat si elektronický podpis a pak už jen překonat vžité obavy, které jsou ale více než liché.

Jako elektronický podpis přitom slouží takzvaný kvalifikovaný certifikát uložený na paměťovém médiu.

Zájemci o e-podpis se musejí obrátit na některou z certifikačních autorit, což je společnost, která kvalifikované certifikáty vydává. Lidé mají v současné době na výběr ze tří možností. Je možné se obrátit na společnost První certifikační autoritu (I. C. A), Českou poštu nebo společnost eIdentity.

Jednotliví poskytovatelé elektronických podpisů se odlišují hlavně v ceně za vydání. Platnost certifikátu je jeden rok a lidé za něj zaplatí od 190 korun. Nejlevněji se dá certifikát pořídit přes Českou poštu. Veškeré informace zájemci získají na internetové adrese http://qca.postsignum.cz/.

V případě dvou dražších variant získají zájemci veškeré informace na internetových adresách www.ica.cz a www.eidentity.cz. V prvém případě jsou kontaktními místy pobočky ČSOB.

Potom, co si lidé zajistí elektronický podpis, jim už nic nebrání v tom, aby mohli podávat daňové přiznání přes internet. Stačí se jen přihlásit na web daňové správy http://cds.mfcr.cz a tam postupovat podle pokynů.

Formulář na webu

Velkou výhodou elektronického formuláře je jeho interaktivnost. Při vyplňování se automaticky vyplňují některé kolonky a hlavně je tam i kontrola správnosti obsahu.

Po vyplnění formuláře daňového přiznání se pro jeho elektronické odeslání pak využije právě onen zaručený elektronický podpis. Spolu s formulářem je ale třeba odeslat také některé přílohy typu potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele. Na to aplikace webu daňové správy pamatuje a přílohy se rovněž odesílají v elektronické podobě. Vkládat je možné soubory ve formátu PDF, DOC, XLS, JPG, TXT a RTF. Velikost souborů je limitována maximálním objemem dat 2 MB. Aplikaci na internetu daňové správy mohou využít i lidé, kteří nemají zaručený elektronický podpis.

V takovém případě se postupuje stejně až do okamžiku odeslání formuláře. Ten se standardně vyplní na příslušné internetové adrese, opět funguje automatická kontrola správnosti a výpočet daně. Ve finále si ale onen formulář poplatník bez elektronického podpisu vytiskne a v papírové podobě jej odešle poštou na finanční úřad.

Kdo tedy vlastní elektronický podpis, může celou proceduru kolem daňového přiznání vyřídit z domu od počítače. Přes internet mohou lidé samozřejmě daně i zaplatit.

K placení daní můžete bez jakýchkoli komplikací využít standardní internetové bankovnictví, protože se daně platí na bankovní účet finančního úřadu (účet u České národní banky).

PAVEL NEBESKÝ