Rok 2015 byl pro kopřivnickou společnost Brose CZ, která dnes už patří s více než třemi a půl tisícem zaměstnanců v našem regionu k největším výrobním závodům, úspěšný na všech frontách. K pozitivnímu rozvoji společnosti přispěl nejen rostoucí trh, ale také nízká nezaměstnanost a společné úsilí všech tamních pracovníků.

V loňském roce dosáhl obrat společnosti se závody v Kopřivnici a v Rožnově pod Radhoštěm výše 16,4 miliardy korun, a do celkových prodejů skupiny tak podnik přispěl deseti procenty.

V rámci tohoto pozitivního rozvoje vytvořila firma více než 650 nových pracovních míst a díky velikosti svého obratu a počtu zaměstnanců patří společnost Brose CZ vůbec k největším dodavatelům automobilových komponentů v Moravskoslezském kraji.

„Naše ziskovost je výsledkem společného úsilí všech našich zaměstnanců, včetně těch agenturních. Proto bude podíl na zisku vyplacen ve stejné výši také všem našim zaměstnancům," uvedl generální ředitel Brose CZ Niclas Pfüller s tím, že firma provedla také miliardovou investici, a to převážně do špičkových výrobních zařízení.

Výborná ekonomická kondice největších zaměstnavatelů v okrese, kam se jasně řadí i Brose CZ, se v posledních měsících mimořádně pozitivně promítá i do nezaměstnanosti. Na Novojičínsku je její míra aktuálně 5,2 procenta, nejméně v celém kraji, i výrazně pod celorepublikovým průměrem. Firmy tak mají mnohdy problém najít kvalifikované pracovníky, jako například svářeče, seřizovače či brusiče.

V uplynulém roce však neprosperovala pouze pobočka v České republice, ale v růstu pokračovala celá skupina Brose. Za minulé období dosáhla společnost obratu ve výši 6,1 miliard euro a oproti předchozímu roku tak zvýšila svůj obrat až o 17 procent. Ačkoli polovina tohoto nárůstu byla výsledkem převodů měnových kurzů, v rámci daných regionů nejvíce rostla s 27 procenty Severní Amerika, následovala s devatenácti procenty Asie a se třinácti Evropa. Podniku se rovněž, vůbec po několika letech, podařilo dosáhnout cílových výnosů ve výši pěti procent, které jsou zásadní k vlastnímu financování společnosti. Tyto výsledky oznámil počátkem července Jürgen Otto na zasedání společníků a dozorčí rady v berlínské centrále společnosti.

Vzkvétající obchodní vývoj přinutil společnost přijmout dalších 1100 nových zaměstnanců a v současné době už zaměstnává více než 24 tisíc pracovníků v celkem 60 závodech v třiadvaceti zemích světa. V souvislosti s tímto rozvojem investovala firma několikamilionové částky euro také do vývoje a výzkumu nebo do rozšíření stávajících závodů.

Mírnější růst slibuje v automobilovém průmyslu také letošní rok a společnost Brose tak předpokládá, že obchod poroste ročně v průměru o šest procent.

„Elektrifikace vozidel nabízí kromě nových technických pomůcek také nové příležitosti pro Brose. Chceme při nich využít našich odborných znalostí v mechatronice a zkušeností s konstrukcí lehkých komponentů a systémů," vysvětlil za společnost Jürgen Otto a na závěr dodal: „Chceme se podílet na utváření budoucnosti automobilů s atraktivními a konkurenceschopnými produkty. Naším cílem je zajistit nezávislost našeho rodinného podniku vlastními finančními prostředky."

Ivana Reková