Části zdejších občanů se nelíbí změny v novém územním plánu, které se mimo jiné týkají rozsáhlých pozemků na okraji vesnice.

Pozemky jsou ve vlastnictví ostravské firmy Prosper Trading, jež mimo jiné vlastní i golfové hřiště v Čeladné. Proti vzniku golfového areálu jsou především obyvatelé „horního konce“. Ti založili dokonce občanské sdružení Svatý Martin a proti hřišti protesují. Bojí se zhoršení životního prostředí i velkého ekonomického zatížení obce.

Vlastník pozemku však, podle toho, co sdělil Deníku, nemá zájem vybudovat v Bernarticích nad Odrou golfové hřiště.

Veřejné projednání, na kterém se mohou nejpozději podat připomínky k návrhu územního plánu, se koná v místním kulturním domě ve čtvrtek od 16.00 hodin.