Otázku likvidace betonových monster, které stojí nedaleko areálu skokanských můstků ve Frenštátě pod Radhoštěm, otevřel na posledním zasedání frenštátského zastupitelstva jeho člen Zdeněk Šmajstrla. „Chci se zeptat, jestli ještě platí memorandum o hotelových domech,“ tázal se Šmajstrla na dohodu uzavřenou mezi městem a vlastníkem rozpadajících se objektů, společností RPG RE Commercial, v níž se společnost zavázala, že stavby odstraní.

Vlastník podmínil odstranění staveb tím, že město na sebe vezme zhruba stomilionovou dotaci z fondu, který slouží právě na podobné záležitosti, neboť jako soukromý subjekt nemůže být příjemcem dotace.

„Memorandum je platné. Jsou vypracovány dva posudky, které jsou připraveny na to, aby se mohly dát domy ke stržení. Jeden z nich zpracovával vlastník hotelových domů, společnost RPG,“ odvětil starosta Frenštátu pod Radhoštěm Stanislav Hrabovský. Vzápětí ale dodal, že pokud je v posudcích uvedeno, že město nemusí být majiteli nemovitostí, pak to není pravda. „My musíme být vlastníky pozemků. Posílal jsem informace na RPG, ale zatím nemám odezvu. Takže chci jednat s jednatelem RPG. Budu trvat na tom, že pokud mají být hotelové domy strženy s využitím stoprocentní dotace, oni nám ten pozemek musí převést přes katastr,“ pokračoval Hrabovský. Hovořil rovněž o variantě, že by vlastník na převod pozemků na město nepřistoupil. V tom případě by město podniklo takové kroky, aby firma shodila domy na vlastní náklady.

Informace nebyly přesné

„Takže opět se to zaseklo, podobně jako u jednání o vodovodu na Kopanou, na nesprávných informacích. Oni teď určitě mají mnoho problémů s prodanými byty. Ale tato problematika neusnula. Myslím si, že by se to dalo provést nějakou směnou pozemku nebo prodejem za symbolickou cenu,“ poznamenal Hrabovský.

Podle něj se dá předpokládat, že společnost RPG RE Commercial sice s převodem bude souhlasit kvůli zisku dotace, ale současně zřejmě bude trvat na tom, aby převod byl jen na patnáct let. „Potom budou chtít pozemek zpátky,“ dodal starosta s tím, že on osobně by chtěl, aby převod byl na mnohem delší dobu než na patnáct let. „Nejlépe nafurt,“ komentoval starostovo přání zastupitel Antonín Reček. Ten o takové variantě ale silně zapochyboval: „Oni do budoucna pořád uvažují o tom, že se tady bude těžit.“

Betonové objekty na Papratné vznikly v době, kdy společnost OKD budovala Důl Frenštát. Po roce 1989 budování dolu zastavila stejně jako výstavbu hotelových domů, kde měly být ubytovny pro havíře a údajně i nemocnice. Od té doby neomítnuté železobetonové stavby chátraly a staly se strašákem města.