Prohlídky nemocnice pořádá v rámci Evropského dne melanomu.

„Melanom patří k nejzákeřnějším zhoubným nádorům. Včasná diagnostika je proto velmi důležitá pro léčbu tohoto onemocnění," říká primářka kožního oddělení Nemocnice Nový Jičín Marie Selerová.

V rámci Dne melanomu nabídne kožní oddělení nemocnice Nový Jičín vyšetření znamének zdarma. Při podezřelém nálezu doplní lékařka diagnostiku vyšetřením digitálním dermatoskopem. „Vyšetření znamének provádíme samozřejmě po předchozím objednání každý den," doplnila primářka.

Preventivní akce proběhne na kožním oddělení nemocnice v úterý 12. května od 8.00 do 17.00 hodin.