Svou činnost a provozy představí frenštátští hasiči, městská policie, městské kulturní středisko, technické služby, středisko sociálních služeb, centrum volného času Astra a další. Připravena je prezentace sociálních služeb. Na radnici čekají na návštěvníky tři výstavy.

Pro všechny, kteří si rádi hrají a soutěží, pak kvíz věnovaný 130. výročí budovy radnice a soutěžní hra Frenštátská hledačka. Navíc bude v sobotu jezdit lanovka na Horečkách pro veřejnost zdarma a zájemci se mohou zúčastnit komentované prohlídky skokanských můstků. 

„Vzhledem k situaci a stále platným mimořádným opatřením v souvislosti s epidemií koronaviru, jsme se rozhodli letos koncipovat Den města jako den otevřených dveří, protože jsme ho nechtěli tentokrát rušit ani přesouvat na neurčito. Srdečně tedy všechny zvu. A věřím, že tím, že bude Den města úplně jiný než v předchozích letech, tak bude pro občany a návštěvníky ještě zajímavější a bude je bavit,“ pozval na Den města Miroslav Halatin, starosta města Frenštát pod Radhoštěm.

V budově frenštátské radnice budou instalovány tři výstavy. „Ve vestibulech radnice to bude výstava fotografií města od Jana Novotného a výstava věnovaná historii Pohorské jednoty Radhošť. Venkovní výstava bude tentokrát věnována ohlédnutí za minulými dny města,“ upřesnila Patricie Pustějovská z odboru vnějších vztahů MěÚ Frenštát pod Radhoštěm.

V propagačním stanu města, který bude umístěn na náměstí Míru, pak bude připravena soutěžní hra Frenštátská hledačka. „Zájemci si ji budou moci stáhnout také na webových stránkách turistického informačního centra. Pro úspěšné řešitele pak budeme mít nachystány odměny,“ doplnila Patricie Pustějovská. 

Svou činnost představí také Středisko sociálních služeb s komentovanou prohlídkou Klubu důchodů a Domu s pečovatelskou službou na ul. Rožnovské a Klub Kryt otevře suterénní prostory. „Poskytovatelé sociálních služeb, kteří působí v našem městě, se budou prezentovat na náměstí Míru,“ řekla Jana Prášková, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Frenštát pod Radhoštěm. 

Výstava techniky, praktické ukázky jako je měření hluku nebo rychlosti, odstranění vozidla z ulice, simulace odchytu psa, možnost vyzkoušení výzbroje a výstroje, to všechno a mnoho dalšího čeká na návštěvníky v provozech Městské policie, Jednotky sboru dobrovolných hasičů či Technických službách města. V Domě kultury připravilo Městské kulturní středisko komentované prohlídky prostor, zákulisí a aktivní ukázku techniky. Součástí prohlídky pak bude i představení nově upravených prostor knihovny, kde se budou moci v tento den registrovat noví čtenáři zdarma. Frenštátské kino nabídne komentované prohlídky zákulisí a promítací kabiny a výstavu fotografií Frenštát včera a dnes. 

Z městských sportovišť si zájemci budou moci prohlédnout od 10 do 12 hodin prostory a zázemí městského kluziště a formou komentované prohlídky také zázemí a strojovnu Aquaparku. Oddíl skoků na lyžích TJ Frenštát pod Radhoštěm připravil komentované prohlídky skokanských můstků. Navíc se pro tento den podařilo zajistit, že bude jezdit lanovka na Horečkách, a to pro veřejnost zdarma.