Zájemci si mohou nechat prověřit své zdraví, a to bez žádanek či předchozích objednávek, a to od 13.00 do 16.30 hodin.

„Prevence je zcela zásadní pro zachování dobrého zdraví. A ve většině případů je to právě včasný záchyt onemocnění či obtíží, který rozhodne o úspěšnosti léčby. Lidé ale občas na prevenci zapomínají, podceňují ji, nebo jim jen chybějí informace. To chceme naší preventivní akcí změnit,“ vysvětluje Petra Czyžová, manažerka ošetřovatelské péče Nemocnice Nový Jičín.

Akce je určena jak lidem, kteří jsou jen zvědaví na svůj zdravotní stav, tak i všem, které trápí jakékoliv obtíže a návštěvu lékaře zatím odkládali.

Veškerá nabízená preventivní vyšetření přitom budou moci zájemci absolvovat zdarma i bez předchozí objednávky či doporučení.

„Komplexní výčet nabízených vyšetření zahrne vyšetření cukru, tuku a krevní skupiny z krve, kontrolu kožních znamének, vyšetření dechové kapacity, komplexní ORL vyšetření, měření metabolismu a hodnot tuku v těle i měření hladiny stresu a stavu cév v organismu,“ vyjmenovává dále Petra Czyžová.

Mluvčí nemocnice Radka Miloševská připomíná, že kromě vyšetření budou zdravotníci nabízet také osvětu ohledně cévní mozkové příhody, poradenství ohledně inkontinence, prevence rakoviny prostaty či děložního čípku, a zájemcům nabídnou také ukázku a nácvik správného samovyšetření prsu či cviků pro prevenci pohybových obtíží.

Akce proběhne ve středu 23. října v prostorách interního pavilonu a ORL ambulance Nemocnice Nový Jičín.