Státní hymna, vlajka na stožáru a žáci, nastoupení před školou. Tak vypadaly včerejší krátké oslavy sta let butovické školy. „Vlajka je vlastně malým dárkem pro školu. Logo na ní symbolizuje ducha práce, rovnosti a zároveň komunitní kruh žáků, učitelů, rodičů, absolventů i ostatních přátel školy. Žlutá barva má symbol slunce, energie, kterou i po sto letech škola má. Modrá barva symbolizuje prostor, klid a jistotu, kterou chceme poskytovat,“ uvedl ředitel základní školy Butovická Martin Krupa.

Oslav se zúčastnil i bývalý žák školy a zároveň současný místostarosta města Miroslav Havránek. „Do školy jsem nastoupil v roce 1952 minulého století. Na žákovská léta mám hezké vzpomínky. Jednalo se o klasickou školu s opravdovými učiteli, kteří nás nejen učili, ale i vychovávali,“ sdělil Havránek, podle nějž škola prošla určitými změnami. „Například rekonstrukcí staré tělocvičny se přistavilo sociální zázemí s možností stravování. Myslím, že budova školy splňuje atributy dnešní doby,“ dodal místostarosta.

Ředitel školy by ve svém osmadvacetičlenném učitelském sboru uvítal další muže. „Kromě mě je na škole pouze jeden učitel. Jinak samé ženy. Jsou situace, které vyžadují větší dynamiku. V nich se muži mohou osvědčit lépe,“ podotkl Krupa, který školu vede od roku 2002 a deset let před tím zastával místo učitele v Klimkovicích.

Výročí chce vedení školy také oslavit říjnovým setkáním bývalých ředitelů, pedagogů i ostatních absolventů školy.