DEN S…

Zhruba před dvěma měsíci oslavilo televizní studio Kabelové televize Kopřivnice významné výročí. Již patnáct let, týden co týden, vstupuje do kopřivnických domácností lokální vysílání, jež informuje o dění v Kopřivnici a blízkém okolí. Deník se proto rozhodl zjistit, co všechno příprava zpravodajské relace obnáší.První kroky nás vedly do sídla Kabelové televize Kopřivnice, s. r. o., kde se samotné TV studio nachází. Vlastníkem společnosti je město Kopřivnice, které pomáhalo s rozjezdem studia před patnácti lety.

Zpracování týdeníku, jehož premiéru kopřivnické televizní studio vysílá každý pátek, má na starosti několikačlenný tým. „Naši pracovní skupinu tvoří dva redaktoři, jeden kameraman stálý a jeden kameraman externí,“ prozradila vedoucí studia kabelové televize Renáta Molková. V tomto složení, obohaceném ještě o dva další externí pracovníky, se tým stará nejen o samotné lokální zprávy, ale také o videotext, což je soubor inzerce, pozvánek, sportovních výsledků a dalších informací zajímavých pro diváky. Videotext funguje podobně jako teletext s tím rozdílem, že na teletextu je nutné vyhledávání. Kopřivnický videotext je vlastně textová a obrázková smyčka, která je vysílána nonstop.

Kopřivnický Zpravodaj trvá asi půl hodiny, během které se diváci dozví o stěžejních událostech týdne. „Scénář je postavený tak, abychom obsáhli všeobecné dění v našem městě a okolí,“ potvrdila Molková a pokračovala: „Lidé se tak dozví nejen, co se děje v místních fabrikách, proč je chodník už potřetí rozkopaný, ale také to, že se v kulturním domě odehrálo zajímavé představení či koncert nebo jak naši sportovci zvládli důležitý turnaj.“

Samostatný blok vysílání patří informacím z kopřivnické radnice. „Spolupráce s městem je velmi důležitá, protože dění na radnici, práce místních úředníků a vedení města lidi zajímá. Po Zpravodaji následuje radniční okénko, kde se tyto zprávy shrnou, popřípadě sami politici informují občany o jednání z rady, odpovídají na jejich dotazy,“ doplnila vedoucí kopřivnického studia. Vznik relace pracovníky kopřivnického studia zaměstnává celý týden, víkendy nevyjímaje. „Zpravodajství začíná vznikat asi čtrnáct dní dopředu, kdy si redaktoři rozdělí práci. V pondělí na sedmdesát pět procent tušíme, co ve zprávách bude,“ prozradila Molková a pokračovala: „Úterý je dnem takzvaně natáčecím. Na tento den se většinou plánuje natáčení reportáží, dotáčení rozhovorů a ilustračních záběrů. Ve středu je uzávěrka a v podstatě pro nás je nejdelším dnem z celého týdne, který se zčásti odehrává v natáčecím studiu a ve střižně. Jeho průběh se liší podle toho, kolik neočekávaných událostí přijde na poslední chvíli,“ uvedla Molková a s úsměvem vzápětí dodala, že málokdy se vše stihne natočit dle plánu. „Po natáčení policejního bloku následuje přesun na radnici, potom pokračujeme kompletací zpráv v redakci a dotáčením vstupů ve studiu,“ řekla Molková.

Ačkoliv tato práce by mnohým mohla přijít pestrá a zábavná, vždy tomu tak není. „Příprava studia, kamery, ozvučení a nasvícení trvá obvykle hodinu, pokud technika nezlobí,“ dokládá Molková. To vše tvoří jen část práce na zpravodajském týdeníku. Materiál uložený ve střihovém počítači čeká ve čtvrtek na sestavení dle scénáře, úpravu zvuku, zpracování obrazu, doplnění o titulky, úvodníky a další náležitosti. Summa summárum: zpravodajství, které týden co týden vstupuje do kopřivnických domácností, je hotovo v pátek. „V tento den přichází i relace z okolních měst a obcí – tedy ze Studénky, Příbora, Sedlnice a od Junior TV. Tímto je vysílání připraveno. A my už souběžně přemýšlíme nad tím, co budeme vysílat příští týden,“ dodala na závěr Molková.