Zhruba před rokem přinesl Deník informace o tom, že se městys Suchdol nad Odrou rozhodl podat žádost o dotaci. Finanční prostředky z programu Leader Místní akční skupiny Regionu Poodří měly posloužit na výstavbu depozitáře tamějšího muzea.

Protože žádost městyse ve výběrovém řízení uspěla, byla před rokem avizovaná výstavba depozitáře, stejně jako oprava střechy stávajících garáží, nedávno dokončena. To ostatně potvrdil i starosta Suchdolu nad Odrou Richard Ehler. „Přístavba depozitáře je dokončena. Zrovna minulý měsíc jsme podávali žádost o proplacení dotace, protože jsme vše stavěli z vlastních peněz a dotace byla přislíbena přes místní akční skupinu Regionu Poodří, z prostředků státního zemědělského intervenčního fondu,“ uvedl suchdolský starosta a pokračoval: „Tam jsou pravidla nastavena tak, že se to staví za své peníze a potom, když je to dostaveno, tak se požádá o proplacení. Oni provedou kontrolu, a pokud je kontrola v pořádku, tak dojde k proplacení platby.“ Zmíněná kontrola čeká depozitář koncem tohoto týdne.

V novém objektu našel, kromě muzejních exponátů, zázemí také Klub přátel Suchdolu nad Odrou. Ten bude nově vzniklé prostory využívat zejména k čištění a konzervaci velkých exponátů, které muzeu patří.

Ostatně muzeum by se mělo v budoucnu stát hlavní devízou Suchdolu nad Odrou. Městys plánuje originální expozice v budoucnu více propagovat. „Co se týká muzea , i když tam nyní s žádnými dalšími dotacemi či velkými investicemi nepočítáme, a protože se chceme zaměřit zase na jiné věci, máme v plánu jej ještě daleko více než doposud propagovat,“ prozradil Ehler a dodal: „ Já osobně si totiž myslím, že sbírky, které jsou tam k vidění, začínají být ve svém oboru unikátní.“