Vedení Hodslavic si nechalo průjezd vozidel obcí zmapovat pomocí měřiče. „Přístroj jsme si nechali namontovat ve směru od Nového Jičína na Valašské Meziříčí. Výsledek je děsivý. V jednom dni projelo obcí i deset tisíc vozidel. Dá se předpokládat, že stejný počet projede i v opačném směru,“ sdělil Vyhlídal, který srovnal dopravu před dvěmi a půl lety.

„Tehdejší záznam prokázal o tisíc aut méně. Měření však bylo instalováno v obou směrech,“ prozradil starosta, podle které jsou v obci hodně ohroženi zejména chodci. „Jelikož strážníky v Hodslavicích nemáme, tak se snažíme uhlídat alespoň školáky v ranních hodinách. Pracovníci obecního úřadu asistují před školou od sedmi do půl osmé ráno, aby se dětem nic nestalo. Horší je to v odpoledních hodinách, kdy už to časově nejde. Prvňáci končí již po poledni, jiné ročníky až ve dvě hodiny a děti již nemá kdo hlídat. Snažíme se je proto přesvědčit, ať využívají jen přechody pro chodce,“ doplnil Vyhlídal, který z objížďky svedenou přes obec do Nového Jičína není zrovna nadšený.

„Lidé v obci si sice na dopravu stěžují, avšak nic jiného jim ani nezbývá. Před zavedením objíďky jsme se obrátili na Ředitelství silnic a dálnic i kraj, ale bezvýsledně. O objížďce rozhodl Krajský úřad Olomouckého kraje za podpory Moravskoslezského kraje , aniž se nás zeptal,“ dodal Vyhlídal.

Stejné pocity mají i Novojičínští. „Město opakovaně vyjádřilo své nesouhlasné písemné stanovisko. realizaci objížďky však neovlivnilo,“ připomněl místostarosta Nového Jičína Milan Šturm. „Tento týden nainstalujeme ve městě dva měřiče na rychlost, které jsou schopny zmapovat projíždějící vozidla. Přístroje budou v obou směrech, jede od Valašského Meziříčí směrem na Opavu a druhý opačným směrem při vjezdu do města poblíž objektu bývalé tabačky,“ uvedl Šturm s tím, že se město kvůli nemalému nárůstu dopravy odvolalo Ředitelství silnic a dálnic.

Podle odhadu radních doposud městem projelo až 12500 automobilů za den. Nynější objížďka zřejmě navýšila počet vozidel až o 8500. „Přesný počet budeme znát tak po jednom týdnu měření. Na základě toho argumentu se pokusíme s Ředitelstvím silnic a dálnici nadále vyjednávat,“ konstatoval místostarosta. Nový Jičín již opatření podnikl. Radní se souhlasem investora, Olomouckého kraje, například dočasně zrušili pět z dvanácti přechodů pro chodce, aby zrychlili průjezd automobilů městem. Právě tato míst u kruhových objezdů by měli kontrolovat i místní strážníci. Rondely jsou také označeny zákazem odbočení pro nákladní vozidla do centra města.