Cévní mozkové příhody nejsou v České republice ojedinělé a vyžadují dlouhodobou rekonvalescenci. Většinou je k tomu nutná spolupráce neurologa, internisty, rehabilitačního pracovníka, ergoterapeuta a logopeda. „V okamžiku, kdy se stav pacienta stabilizuje, překládáme jej na rehabilitační oddělení nemocnice ve Vítkově. Tam se mu věnují fyzioterapeutky, ergoterapeutky a rehabilitační ošetřovatelky,“ upřesnil primář neurologického oddělení novojičínského nemocnice Pavel Ressner.

Pacienti, kteří jsou z Nového Jičína převezeni do Vítkova, pokračují v náročné rehabilitaci. „V případě postižení řečových center pokračujeme v péči navržené logopedkou. Rehabilitační nároky postupně narůstají, ideálem je návrat k původnímu stavu před mrtvicí. Každé přetrvávající postižení se snažíme minimalizovat. Dotyčného učíme s tímto deficitem žít nebo užívat nejrůznější kompenzační pomůcky,“ doplnila primářka interního oddělení nemocnice ve Vítkově Ludmila Prusíková.

Mrtvice vzniká poruchou cévního zásobení mozku. „K jejím příznakům patří například porucha hybnosti končetin na jedné ze stran. Na postižené straně má nemocný oslaben stisk. Když předpaží ruce, slabší končetina klesá. Po výzvě k úsměvu či cenění zubů je ústní mimika patrná jen na nepostižené straně, jazyk se při vypláznutí vychyluje do strany nejčastěji na tu stranu, kde má postižený i slabší končetiny a koutek,“ konstatoval Ressner.

Asi polovina pacientů zůstává po mrtvičce invalidní, pětina na následky cévní mozkové příhody zemře.