DEN S…

Na krátkou exkurzi jsme zavítali do tří prvních tříd na Základní škole Nový Jičín Komenského 68. Kromě malých dětí, které si dosyta užívaly pár minut přestávky, mě přišly přivítat také dvě učitelky, Radana Bílková a Renáta Pavlicová.

Dle slov Renáty Pavlicové, jež má na starost 1. C, začíná její normální den ve škole již okolo sedmé hodiny ranní. „Jsme tu každé ráno, protože sem chodí ještě také rodiče a ptají se na různé věci. Navíc už máme děti ve třídě, takže tam nemůžeme vejít až v osm. Chtějí nám sdělit svoje dojmy, co mají na svačinu, co včera dělali a tak dále,“ zmínila Pavlicová.

Poté, co se ozve první školní zvonění, které ohlašuje začátek hodiny, si děti sednou s učitelkou na koberec do takzvaného ranního kruhu. „Sedíme vzadu na koberci a děti povídají, co zažily o víkendu nebo kde byly. Potřebují se hlavně vymluvit. Stejně by to řekly svým kamarádům a takhle se tomu předejde,“ zasmála se Pavlicová, kterou posléze doplnila její kolegyně z 1. B: „Jsme proškoleny v projektu Začít spolu, který obnáší jednak tyto ranní kruhy, ale také další specifické další aktivity a metody výuky, jako třeba centra aktivit,“ doplnila Bílková. O co se jedná? Děti jsou rozděleny do čtyř až pěti skupinek, ve kterých se zabývají různými činnostmi ve čtení a psaní, českém jazyce, matematice, prvouce a ateliéru. Po přestávce se skupinky vymění. „U těch malých dětí by to ale bylo moc dlouhé, proto to děláme po dvou hodinách a druhý den to dokončíme,“ rozvedla Bílková. Děti se takto naučí mezi sebou komunikovat a také si pomáhat.

Samy kantorky přiznávají, že práce učitelky v první třídě je asi ta nejnáročnější, i když právě v tomto věku dělají jejich svěřenci největší pokroky. „Přijdou tady v podstatě jako nepopsaný list a pak se naučí všechna písmenka číst a psát, taky počítat a vyjadřovat se,“ usmála se Bílková.

Prvňáčci vyžadují neustálý dohled, takže nějaká káva o přestávce v kabinetu nepřipadá v úvahu. Takto malým dětem se totiž musí pomáhat i s pomůckami do dalších hodin. Stále ještě si zvykají na režim, který není vůbec podobný tomu ve školce. „Už učím v prvních a druhých třídách osmnáct let a rozdíl mezi dětmi tehdy a teď určitě je. Pořád sice zlobí stejně, jsou stejně zvídavé, ale vývoj společnosti má negativní dopad i na ně. Máme tady hodně dětí, které mají vady výslovnosti. A další velkýproblém je jejich nesoustředěnost,“ zamyslela se Bílková. Protože však už bylo dávno po zvonění, a nebyl čas na další otázky, rozešly se učitelky do svých tříd.

Abych se dostala do třídy Tatiany Patkové, tedy do 1. A, musela jsem nejprve vyjít ještě jedno poschodí. Děti zrovna seděly ve skupinkách a zabývaly se úkoly. I ona mi potvrdila, že přes den nemá ani minutku klidu, při níž by mohla vypnout. „Potřebují kontakt s tím dospělým, vědět, že to, co udělaly, bylo dobře,“ uvedla sympatická učitelka, která na škole působí již bezmála třicet let. A jestli by chtěla někdy dělat něco jiného? „Ne, nikdy bych neměnila,“ uzavřela s milým úsměvem a šla se věnovat prvňáčkům.