Jak uvedl primář dětského oddělení Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, Miroslav Kobsa, atopický ekzém je velmi úporné a dlouhodobé onemocnění, které ztěžuje běžný život dítěte a přináší řadu omezení jemu i jeho rodině. „Svědění a nepříjemné projevy na kůži, při nesprávně vedené péči, jsou pro rostoucí dětský organismus traumatizující, takže s dítětem trpí obvykle i jeho rodiče a nejbližší příbuzní,“ poznamenal Miroslav Kobsa, jenž společně primářkou kožního oddělení, Marií Selerovou a Zenonem Lasotou, primářem transfuzního oddělení, začal používat k léčení atopického ekzému novou metodu.

„Ve snaze zlepšit přístup k pacientům s těmito problémy byl v nemocnici s poliklinikou v Novém Jičíně zahájen nový program,“ sdělil mluvčí novojičínské nemocnice, Miroslav Fajkus, a upřesnil, že ze spolupráce dětského a dermatologického oddělení vzniklo nové pracoviště, zabývající se komplexním přístupem k pacientovi s atopickým ekzémem. Pacient je tak v jednom sezení vyšetřen pediatrem, alergologem a kožním lékařem, v případě potřeby část péče přebírá imunolog. Je zároveň posouzeno, zda pro konkrétní řešení je potřeba i asistence erudovaného psychologa. „Laicky řečeno, jde o to, aby dětští pacienti, postižení atopickým ekzémem, nemuseli absolvovat několik návštěv u odborných lékařů, ale tito lékaři navštívili pacienta na dětském oddělení novojičínské nemocnice,“ vysvětlil primář Kobsa.

K vyšetření se pacienti mohou dostat na základě doporučení svého obvodního lékaře. „Pracoviště se nachází v prostorách kožního oddělení a poskytne péči nebo konzultaci i těm, kteří se žádostí o vyšetření obrátí přímo, bez doporučení,“ ubezpečil primář Kobsa a dodal, že kromě pacientů ze severní Moravy, už v nemocnici léčili i pacienty ze střední Moravy a přijeli dokonce pacienti ze Slovenska. „Týmová spolupráce nám dovoluje koncentrovat pacienty s nejtěžšími formami atopického ekzému. Abychom doplnili tým odborníků, hledáme ještě partnera v oblasti lázeňské péče,“ pokračoval Kobsa.

Jeho iniciativu i přístup kolegů vítá a podporuje nové vedení novojičínské nemocnice. „Jsme velmi rádi a vážíme si toho, že lékaři naší nemocnice jsou uznávanými, a pacienty vyhledávanými, odborníky i v jiných oborech, než byly v minulosti preferovány. Jsme komplexní krajskou nemocnicí a každé oddělení má u nás stejnou váhu,“ komentoval situaci ředitel novojičínské nemocnice Tomáš Nykel.