Své si v hodinách češtiny užijí učitelé jak na prvním, tak na druhém stupni základních škol. Na nižším stupni se kantoři snaží dětem vtlouct do hlavy základy češtiny. Ne vždy je to však jednoduché. „V posledních letech vnímám větší problémy s vyjadřováním malých dětí. Čím dál tím více dětí přichází do školy s vadami řeči,“ nastínila dnešní situaci Jitka Žáková, učitelka na prvním stupni ZŠ Komenského 68 v Novém Jičíně. Zatímco prý před deseti lety měly v 1. třídě nesprávnou výslovnost dvě až tři děti, dnes jsou to právě dvě až tři děti ze třídy, které správně zvládnou vyslovit všechny hlásky. „Čím dál tím více dětí v první třídě nedokáže říct plynulou větu a souvisle se vyjádřit,“ uvedla učitelka Žáková. Podle ní je to způsobeno tím, že děti tráví daleko více času u televize a u počítače a nekomunikují se svým okolím. „Nemůžeme říct jistě, čím to je. Pravděpodobně však bude na vině právě televize a počítač,“ dodala.

Na druhém stupni se starší děti potýkají s češtinou po gramatické stránce. Podle slov Ivany Tiché, učitelky na ZŠ Komenského 68 v Novém Jičíně je to hned několik aspektů, se kterými si děti lámou hlavu. „Nejtěžší jsou pro ně pravopisné jevy jako například předpony s a z, mně a mě, nebo i a y,“ prozradila Tichá. Není to však pouze gramatika, se kterou se děti, mnohdy nešťastně, potýkají. „Mají problémy s různými rčeními a ustálenými výrazy. Žáci je neznají z praxe, z četby a tudíž je neumějí vysvětlit a použít,“ dodala.

Podle učitelky Ivany Tiché se jazyk žáků mění s věkem, možnostmi a vývojem. „Tato skutečnost jazyk ovlivňovala, ovlivňuje a bude ovlivňovat,“ řekla s tím, že mezi žáky jsou určité rozdíly. Někteří s českým jazykem problém mají, jiní ne. Anglická slůvka a výrazy se však prý vkrádají do vyjadřování spousty z nich. „Mnohdy žáci využívají angličtinu i tam, kde to není na místě, například při výslovnosti českých jmen a podobně,“ dodala učitelka Tichá.