V úvodním slově ředitel školy Tomáš Vindiš oslovil zejména prvňáčky a popřál jim, aby se jim ve škole líbilo, aby si našli nové kamarády a aby je učily pro ně nejšikovnější učitelky. „A držíme palce i jejich rodičům. Milí rodiče, když vašim dětem něco nepůjde, buďte, prosím, trpěliví, vzpomeňte si na to, jak to šlo v první třídě vám,“ řekl Tomáš Vindiš.

Poté ředitel přivítal i další žáky, představil učitelský sbor a pak přenechal pódium žákyni Elišce Večerkové, která zpestřila událost hrou na elektronický klavír.

Žáky posléze pozdravil starosta Suchdola nad Odrou Richard Ehler, jenž připomněl, deváťáky letos čeká důležité rozhodnutí, kam se po skončení základní devítileté školy odeberou.

Učitelka Lenka Martinková, která starostu vystřídala na pódiu se rovněž se všemi přivítala, krátce vyzpovídala jednu z žákyň nastupujících do první třídy, vyzpovídala místní místostarostku Ivu Hrabovskou, jak ona vzpomíná na školní léta, načež se zeptala prvňáků, jestli se do školy těšili. Odpovědí jí bylo hlasité : Joooo!

Potom už Lenka Martinková četla jedno jméno za druhým a na pódium přicházely děti, které čekal první školní den v životě. Nejprve dostaly od místostarostky Ivy Hrabovské tašky s drobnostmi, potom před ně předstoupili žáci deváté třídy, kteří jim rozdali zvonečky. „Jedná se o tradiční Zvonečkový rituál, prvňáčci dostanou zvonečky, na ty poprvé zazvoní a stanou se našimi žáky. Celých devět let budou tyto zvonečky uložené, a oni je opět dostanou v deváté třídě, na konci, kdy provedou poslední zvonění. Nedovedete si představit, jak těch devět let někdy rychle uběhne,“ poznamenal ředitel školy Tomáš Vindiš.

Lenka Martinková a s ní další přítomní v sále odpočítali: 3, 2, 1! Ozvalo se hromadné zacinkání - suchdolská základní škola má 33 nových žáků.

Prvňáči i další žáci se pak přesunuli do útrob školy, kde na ně čekaly nafukovací atrakce, a také pět nových učeben. Ty a další prostory si mohla prohlédnout veřejnost odpoledne při Dni otevřených dveří.