Vila Loreta tvoří od poloviny 19. století důstojného partnera kostelu sv. Josefa ve Fulneku. Tato místní nejkrásnější empírová stavba bude nyní sloužit především dětem bez rodiny. Jako dětský domov byla totiž slavnostně předána do užívání v pondělí 2. listopadu. Předání se zúčastnili zástupci zhotovitelské firmy, Moravskoslezského kraje, představitelé města a ředitelé dětských domovů v tomto kraji.

Domov má i startovací byt

Ve vile bude již od zimy bydlet 32 dětí ve čtyřech rodinných skupinách. V domově se nachází pět bytových buněk, přičemž jeden byt je určen pro bydlení starších dětí, jako startovací byt, a bude sloužit jako „přípravna“ pro jejich budoucí samostatný život. „Podařila se nám úžasná věc. Vlastně dvě. Zaprvé se zrekonstruovala tato nádherná památka a podstatně se zlepší podmínky dětem z dětského domova ve Fulneku,“ pronesl vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Libor Lenčo. „Rekonstrukce je završením koncepce rekonstrukcí dětských domovů v kraji. Jedná se o poslední domov, který se přebudovával na domov rodinného typu,“ dodal Lenčo.

Domov rodinného typu znamená zásadní změnu v systému bydlení v dětských domovech. „Z původního bydlení internátního typu nastavil zákon z roku 2002 pravidla nejen pro zlepšení bydlení, ale také vytvoření příznivějších podmínek pro podporu sebedůvěry dítěte v dětském domově. Je to snaha o přebudování dětských domovů a jejich uspořádání na rodinné buňky, tedy zařízení přibližující se co nejvíce typu rodinnému uspořádání,“ upřesnila tisková mluvčí Šárka Vlčková z kanceláře hejtmana kraje. Tento nový systém znamená, že šest až osm dětí tvoří s vychovateli jednu rodinnou skupinu, jež bydlí v prostorách domova.

Knurrův dům bude patřit dětem

Stávající dětský domov, Knurrův dům, jenž byl zcela nevhodným zázemím pro dětský domov, by měl v budoucnu poskytnout krajský úřad Fulneku formou daru. Ten jej pak chce využít jako zázemí pro volnočasové aktivity obyvatel. „Měl by se zde nacházet dům dětí, informační centra, zájmové kroužky a podobně. Myslím si, že vhodné využití Knurrova domu určitě najdeme. Záměrem je, rozšířit nabídku volnočasových aktivit našich občanů,“ sdělil místostarosta Fulneku Jaroslav Štekbauer.

Náklady na rekonstrukci významné kulturní památky činily přibližně 40 milionů korun, a to včetně stavebně historického průzkumu a archeologického a restaurátorského průzkumu. Náklady byly hrazeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Do zásadní opravy objektu se pracovníci stavitelských firem pustili v květnu roku 2008. Původní termín dokončení byl stanoven na 15. července tohoto roku. Z důvodu rekonstrukce střechy, která v projektu původně nebyla, bylo dokončení stavby posunuto na 15. října. Vila byla dokončena ještě před termínem a převzata 14. října.