„Vybudování zahrad stálo přibližně třináct milionů korun. Přes devadesát procent částky pokryje dotace z Evropské unie, zbývající část uhradí město," uvedla novojičínská mluvčí Marie Machková. Obě zahrady jsou doplněny vhodnou zelení a děti je mohou využívat po celý rok. Místa pro vzdělávání, pohyb i odpočinek jsou v nich bezbariérová.

„Na přípravě nových zahrad, které nahradily původní plochy s trávou a stromy, pracoval celý tým lidí od roku 2009. Architekti dokázali zhmotnit požadavky odboru školství, učitelek, rodičů i fantazii dětí," řekla vedoucí odboru školství Oldřiška Navrátilová.

Zahrada v Mateřské škole Sady dostala název Lesní království a děti se při její návštěvě mohou cítit jako v pohádce. Naučná stezka s devíti tabulemi je přitom seznamuje s rostlinami, živočichy i horninami, které mohou vidět v přírodě. „K poznávání přírody slouží i miniarboretum zaměřené na dřeviny. Předškoláčci mají na zahradě i záhonky k malým pěstitelským pokusům. U dřevěného altánu je zase prostor pro hru s pískem a vodou," vysvětlila mluvčí Nového Jičína. Děti se mohou zabavit také na nových prolézačkách, houpačkách nebo si mohou kreslit na tabuli.

Žáčci z Mateřské školy Máj se mohou těšit na zahradu projektovanou v duchu zdraví a radosti. Zahrada propojila prostor mezi MŠ Karla Čapka a sousedící školkou Vančurova. Rozšířený je tedy prostor, kde se mohou děti bezpečně pohybovat. „V zahradě jsou nové houpačky, skluzavky, lanová dráha nebo hřiště s brankami. Součástí je také relaxační část, kde děti najdou domečky nebo dřevěný xylofon," podotkla Marie Machková. Aby se děti už v nízkém věku připravovaly na znalost značek na silnicích, které jsou v dnešní době stále nebezpečnější, zabudovali stavitelé do prostoru hřiště také dopravní značky a malý přechod pro chodce.

EVA ŘEHÁKOVÁ