Tisková mluvčí města Nový Jičín Marie Machková uvedla, že školáci ve věku od sedmi do patnácti let měli na programu kromě běžných her, sportů, soutěží a zábavy také terapeutická sezení, vzdělávací aktivity a poradnu psychologa. Pobyt pro 25 dětí přišel na 220 tisíc korun. 150 tisíc uhradilo město, 50 tisíc korun pokryl sponzorský dar a zbytek zaplatili rodiče táborníků.

Vedoucí sociálního odboru novojičínské radnice Daniela Susíková upřesnila, že tábor byl určen dětem, jejichž život je ovlivněn převážně negativními faktory, jako jsou hmotná nouze, neúplná rodina, konflikty v rodině nebo závislost blízkých na návykových látkách.

„Aby děti dokázaly zvládnout tato úskalí, vytvořily si správný vzorec hodnot a naučily se odpovědnosti za své životní kroky, má tento pobyt i terapeutickou náplň,“ sdělila Daniela Susíková a doplnila, že v personálu jsou tak kromě pedagogů i psycholog a sociální pracovník.

Starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký upozornil, že prostředí, ve kterém děti vyrůstají, má velký vliv na jejich chování. „My se snažíme, aby malí táborníci poznali, že život přináší i pěkné zážitky a že záleží jen na nich, jakou cestu si vyberou. V rozhodování jim mohou pomoci i besedy o vztazích, formách šikany, finanční gramotnosti a dalších tématech. Peníze, kterými naše město tábor podpořilo, jsou vynaloženy smysluplně. Věnujeme tak čas, radost, informace a zájem těm, kteří to nejvíce potřebují,“ řekl Stanislav Kopecký, který se dětmi přijel podívat.

Tábor pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí pořádá novojičínská radnice už od roku 2003. Využilo ho již více než dvě stovky dětí.